Абсурд: Вече трета година транспортното, вместо спортното министерство, ръководи парашутизма

Ганчо Каменарски Последна промяна на 11 юли 2019 в 15:55 4731 0

Транспортното министерство вече трета година е узурпирало функциите на Министерство на младежта и спорта при ръководството на парашутния спорт у нас. Сагата е дълга и започва с това как частният Български национален парашутен клуб (БНПК) се самообяви за национален и направи комбина с ГД ГВА (Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация"), за да си присвои права, които не му се полагат.

В интерес на истината БНПК не е искал от ГД ГВА да му бъде издадено удостоверение за обучение на парашутисти (чл. 5, т. 10 от Наредба Н-1/2014). През 2016 г. обаче са му издадени две други сходни удостоверения: BG.Н-1-03-01 и BG.Н-1-03-02 по т. 11 и 12 на Наредбата съответно за контрол над парашутистите и над обучаващите инструктори.

БНПК е сдружение по ЗЮЛНЦ, учредено през 2012 г. То няма свое "Ръководство за дейността", изисквано при кандидатстването пред ГВА, а там са пробутали за съгласуване "Ръководство за одобрение и контрол на лица, извършващи обучение и изпълнение на парашутни скокове, квалификация и категоризация на парашутисти в системата на БНПК, БНАК и юридически лица, регистрирани по Търговския закон в Република България". Нищо от изброеното обаче не подлежи на държавна регулация и контрол, защото в него няма нито един елемент от гражданското въздухоплаване. Парашутизмът е въздушен спорт, който започва след като парашутистът напусне въздухоплавателното средство, което го е доставило до определена точка, а самият му парашут не е въздухоплавателно средство.

На сайта на EASA (Европейска агенция за авиационна безопасност) има рубрика "Често задавани въпроси". Въпрос №22608 е относно дали самата дейност по скачане с парашут попада в обхвата на Регламент (ЕС) 965/2012. (№22608 is the skydiving activity itself under the scope of Regulation (EU) 965/2012?)

Следва отговор:

Answer:

1) Parashutes are completely outside Regulation (EC) 216/2008 (the Basic Regulation), on account that they are not an aircraft.

2) In addition, the way people do skydiving (parashute jumps/tandem jumps) does not belong to the scope of Regulation 965/2012.

3) Regulation (EU) 965/2012 applies to the flight operation of bringing parashutists at the required level for the execution of the jumps.

Преводът гласи:

1) Парашутите са изцяло извън Регламент (ЕС) 216/2008 (Основният регламент), тъй като те не са въздухоплавателни средства.

2) В допълнение, начинът, по който хората правят скачане с парашут (парашутни скокове/тандемни скокове) не принадлежи към обхвата на Регламент 965/2012.

3) Регламент (ЕС) 965/2012 се прилага при полетната операция за привеждане на парашутистите на необходимото ниво за изпълнение на скоковете.

Следва да се поясни, че Регламент 965 се отнася за въздушните операции. ЕАSА коментира, че парашутистът интересува авиационните органи дотолкова, доколкото той е пътник в наш самолет, който се пилотира от наш пилот, излита от наше летище, лети в общото въздушно пространство и го доставяме до височината и точката, в който той напуска самолета (въздухоплавателното средство). След като той напусне самолета, парашутистът престава да е обект от гражданското въздухоплаване.

Парашутизмът е въздушен спорт и как се обучават парашутистите, как се контролират и лицензират, това са въпроси, нямащи нищо общо с гражданското въздухоплаване. Само ГД ГВА на Република България било поради некомпетентност, неграмотност или некадърност, а може би поради някакъв интерес, одобрява цитираното ръководство за обучение на парашутисти и издава удостоверение на парашутистите по наредбата за свръхлеките въздухоплавателни средства. Парашутистите са въздушни спортисти и следва именно Българският национален аероклуб да им издава спортни лицензи.

МТИТС е сред най-сложните министерства. То единствено отговаря всекидневно за всички български граждани като водачи на МПС, като пътници и пешеходци. И е решило всички транспортни проблеми в страната така прекрасно, че се нагърбва да ръководи и парашутния спорт... Ами тогава да поеме и водните спортове, че и мотоциклетните и колоездачните!

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови