Quantcast

Обява за назначаване на експерт

OFFNews Последна промяна на 22 април 2014 в 18:32 900 0

О Б Я В А
ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ЕКСПЕРТ ПО ПРОЕКТ BG161PO003-1.2.02 – 0007 – C0001 „ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОФИС ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР „ИНОВАТИВЕН КАПИТАЛ””, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА”  2007-2013

ДЗЗД „Иновативен капитал” е новосъздаден консорциум, учреден с цел създаване и развиване на офис за технологичен трансфер и е бенефициент по проект BG161PO003-1.2.02 – 0007 – C0001 „Изграждане и функциониране на Офис за технологичен трансфер „Иновативен капитал””, финансиран по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”  2007-2013, в рамките на който се публикува настоящата обява за назначаване на експерт на следната позиция:

1 бр. „Експерт – организация и извършване на маркетинг и реклама на Офиса за технологичен трансфер”

ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

1. Отговаря за маркетинга на Офиса за технологичен трансфер;
2. Организира и провежда рекламни дейности и кампании;
3. Организира участието на Офиса за технологичен трансфер в различни специализирани събития и прояви;
4. Участва в организирането и провеждането на обучения;
5. Участва в провеждането на тръжните процедури;
6. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

Експертът трябва да отговаря на следните основни изисквания:

- минимум средно образование;
- опит в сферата на маркетинга и рекламата.

Месторабота: гр. София, ул. „Леге” № 15

Брутно месечно възнаграждение: 846,70  лв.

Ние предлагаме:

- трудов договор на пълен работен ден;
- работа в иновативен и динамичен екип;
- възможност за кариерно развитие.

Крайният срок за подаване на документи за кандидатстване е: 30.04.2014 г. 16:00 ч.

Документи за кандидатстване се подават на адрес: гр. София, ул. „Леге” № 15 или [email protected] 

------------------------

Този документ е създаден по проект BG161PO003-1.2.02 – 0007 – C0001 «Изграждане и функциониране на Офис за технологичен трансфер „Иновативен капитал”», Бенефициент: ДЗЗД „Консорциум Иновативен Капитал”. Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ДЗЗД “Консорциум Иновативен Капитал”и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Виж още за:
За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

Няма коментари към тази новина !