Зоните за строеж в Синеморец скачат с над 50%, в Резово - със 106%

Николаос Цитиридис Последна промяна на 20 април 2018 в 13:01 11540 1

Властта готви мащабни промени в начина на управление на териториите на община Царево.

Министерството на регионалното развитие публикува в сайта си Доклад за оценка на степента на въздействие върху защитени зони на Изменението на Общ устройствен план на община Царево. Гражданите имат по-малко от месец да депозират писмени мотивирани становища по доклада.

В плана за управление на Царево попадат четири защитени зони - една от Директивата за Птиците ("Странджа") и три от Директивата за местообитанията ("Караагач", "Босна" и "Станджа"). 

Промените в цифри и проценти 

В няколко таблици в проекта се описват промените в баланса на териториите на всяко едно населено място в община Царево в сравнение с настоящия план и новия.

Село Варвара

Урбанизираните територии, тоест тези, в които ще може да се строи, се увеличават с близо 33% и така от досегашните 65.47 хектара ще може да се строи в 86.85 ха.

Земеделските територии намаляват с близо 3%, горските също намаляват.

Ахтопол


В Синеморец, едно от най-красивите места по нашето Черноморие, промените изглеждат най-големи.

Урбанизираните територии ще се увеличат с цели 54%, земеделските ще намалеят с 10%. 

В местност Бутамята, където днес нерегламентиран къмпинг, ще бъде изграден законов такъв.

Ето данните в таблица:

Землището на Резово

Урбанизираните територии в пограничното селце също ще се увеличат над два пъти.

Урбанизираните територии сега са 19.92 ха, а според новия план трябва да бъдат 41.17 ха. Увеличението е над 106%.

Горските територии намаляват, инженерната инфраструктура се увеличава.

Таблица:

Ето как ще изглежда балансът на териториите в цялата община Царево по съществуващото положение и по проекта. Защитените зони и територии запазват своите граници и площ:

В заключението си изготвилите доклада пишат:

Степента на въздействие върху типове местообитания и местообитания на видове ще е минимална и незначителна, като промените, произтичащи от загубата на части от природните местообитания и местообитанията на видовете, които се опазват в двете защитени няма да бъдат осезаеми в периода на прилагане на плана, като основният характер/композиция/атрибути на защитената зона ще бъдат подобни на развитието без намеса в съществуващите обстоятелства/модели.

Въпреки че площите за застрояване като цяло се увеличават, в новия план са отпаднали някои от най-дразнещите неща от старите планове.

Всички новини
Най-четени Най-нови