Започват безплатни обучения за близо 11 000 безработни и заети

OFFNews 03 юни 2022 в 12:28 1376 0

офис

Снимка pixabay

Обученията ще се провеждат в цялата страна

Агенцията по заетостта организира безплатни обучения за близо 11 000 безработни и заети лица. Те могат да придобият нова професия или нови ключови компетентности. Обученията са финансирани от държавния бюджет.

Те ще се провеждат на територията на цялата страна – в над 110 населени места, а също и в 4-те клона на Държавно предприятие "Българо-германски център за професионално обучение" в Плевен, Пазарджик, Смолян и Стара Загора, както и в Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи в квартал Кремиковци към Министерство на труда и социалната политика.

Възможностите за обучения са в широк обхват по отношение на професиите и компетентностите. В тях могат да се включат регистрирани в бюрата по труда безработни лица, като се подаде заявление за предпочитаните професии. Експертите в бюрата по труда консултират и информират кандидатите за обучения за входящите условия, на които е необходимо да отговарят в зависимост от професията, за която ще се обучават.

За улеснение и бърз достъп до пълна информация, Агенцията по заетостта публикува в рубриката „Обучения на възрастни“ от раздел „Търсещи работа“ графиците за провеждане на вече заявените и планирани обучения в цялата страна по проектите на социалните партньори, както и тези, предоставяни от държавните обучителни центрове.

Всички графици за обученията могат да се видят тук: https://www.az.government.bg/pages/grafici-za-obuchenia/.

Рубриката съдържа и информация за възможностите, реда и условията за включване в обучения, организирани от Агенцията, както и за възможностите и правата на обучаващите се, включително за получаваните от курсистите дневни стипендии, средства за нощувка в пансионите на ДП БГЦПО и за пътуване до местоживеенето им, в случай че то е извън населеното място, в което се провежда обучението, както и друга полезна информация.

Работодатели от цялата страна също могат да заявят желанието си за получаване на финансова подкрепа за обучения на безработни, които впоследствие да наемат на работа по придобитата професия. Финансиране могат да получат и при осигуряване на дуално обучение на работно място, чиракуване, стажуване на безработни или обучения по ключови компетентности на наетия си персонал.

Допълнителна информация и консултация може да бъде получена и на място – във всяка дирекция „Бюро по труда” в страната.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
X

Подкастът на OFFNews