Започна приемът на заявления за безплатни е-винетки за хора с увреждания

OFFNews Последна промяна на 02 януари 2019 в 08:55 4134 0

Дирекциите "Социално подпомагане" в цялата страна приемат от днес заявления за получаване на безплатна електронна винетка за хората с трайни увреждания, съобщават от Агенцията за социално подпомагане.

Няма промяна в условията за освобождаване от заплащане на винетна такса. Правоимащи са хората с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст. Тези групи хора имат право да получат безплатно една годишна винетна такса за един собствен или съпружеска имуществена общност лек автомобил с обем на двигателя до 2000 куб. см и мощност до 117,64 kW /160 к.с./.

До отпечатването на новия формуляр ще се ползва действащият образец на заявление-декларация. Документите може да се подават лично в ДСП по настоящ адрес, по електронен път или с универсална пощенска услуга с известие за доставяне - обратна разписка.

До 1 април 2019 г. към заявленията хората трябва да прилагат - копие на експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК в случаите, в които същото не е налично в ДСП, и оригинал за справка; копие на пълномощно /когато заявлението се подава чрез пълномощник/; копие от свидетелството за регистрация на лекия автомобил - лице и гръб, и оригинал за справка. 

До 1 април 2019 г., при постъпване на заявление-декларация с приложени копия от посочените документи чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път, справка за достоверност на документите ще се извършва отново по служебен път.
От 1 април 2019 г. няма да се изискват копия от експертните решения на ТЕЛК/НЕЛК и от свидетелството за регистрация на лекия автомобил, като проверката на тези документи ще се извършва по служебен път.

РЕФОРМА В ТЕЛК: Майките на деца с увреждания настояват за промени в системата

Предоставените винетни стикери на хора с увреждания чрез ДСП през 2018 г. са валидни за срок от една година, считано от датата на валидизирането им. Препоръчително е хората да проверят срока на валидност на предоставения им винетен стикер и да подадат заявление-декларация в ДСП по настоящия си адрес около 10 дни преди изтичането му. В случай, че винетният стикер е със срок на валидност до февруари, март и т.н., не е необходимо да се подава заявление през януари 2019 г.
Предвиден е 7-дневен срок за обработване и одобрение на документите, считано от датата на подаването им. Когато са констатирани пропуски в изискваните документи, срокът, който се дава на заявителя за отстраняването им, е тридневен. АСП ще изпраща в АПИ дневна заявка с всички одобрени за съответния ден. В срок до края на работния ден, следващ този на изпращане на заявката, АПИ издава безплатна годишна електронна винетка със срок на валидност една година, и до края на работния ден, следващ издаването на винетките, връща в АСП информация по електронен път.
През 2018 г. АСП е предоставила над 228 хиляди безплатни винетки на хора с трайни увреждания.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови