Законопроект: Отпадат хартиени удостоверения, актовете за нарушения ще се връчват електронно

OFFNews 02 ноември 2022 в 16:16 1910 1

Министерски съвет

Снимка БТА

Министерски съвет

Правителството прие днес законопроект за изменение в Закона за електронното управление с идентични текстове на внесения през юни от тогавашния ресорен министър Божидар Божанов, сега депутат от ДБ, който в това си качество внесе законопроекта си за разглеждане от 48-ото Народно събрание. С днешното си решение служебният кабинет също внася законопроекта в парламента за разглеждане.

Какво предвижда той

Електронните услуги ще могат да се заявяват без квалифициран електронен подпис от физически лица. За целта ще е нужно само да влезем със средство за електронна идентификация с подходящо ниво на сигурност, след което ще подаваме заявлението, попълвайки онлайн форма.

Отпадат удостоверенията, които администрацията изисква от гражданите. Нужната информация ще се събира служебно. Общините ще бъдат компенсирани като приходите от отпадналите удостоверения ще им бъдат възстановени пропорционално от централния бюджет.

При заявено съгласие в системата за сигурно електронно връчване ще бъде възможно електронно връчване на актове, фишове и наказателни постановления. За целта се предлага изменение на чл. 43 от ЗАНН, с който се уреждат редът за връчване на фиш, електронен фиш, акт за установяване на административно нарушение, съставени в отсъствието на нарушителя, или наказателно постановление.

Отпада изискването на хартиени документи и други физически носители (вкл. стикери) за доказване на данни за лица или обекти, които са вписани в регистър.

Намаляват се таксите за административни услуги, когато те се предоставят по електронен път.

Регламентира се институтът на посредника при предоставяне на административни услуги. Така на хората, които не използват информационните технологии, няма да се налага да пътуват до по-голямо населено място, за да заявят административна услуга. Такива посредници могат да бъдат Български пощи, библиотеките и всеки с офиси в близост до гражданите.

Създава се възможност за пълна електронизация на административни процеси чрез включване на допълнителни лица като първични администратори. Ще се въведе задължение за служебно предоставяне на информация за субекти извън държавната администрация, които участват в административното обслужване.

Налага се задължение за водене на регистри в електронен вид, включително чрез система за централизирано управление на регистри. Ако бъде приета от Народното събрание, нормата влиза в сила след година и половина, като в този срок системата трябва да е готова и данните да бъдат мигрирани към нея.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови