ВАС реши окончателно, че скелетът на националната детска болница ще се достроява

OFFNews Последна промяна на 27 ноември 2019 в 17:26 5438 0

Тричленен състав на ВАС отхвърли жалбата на Камарата на архитектите в България (КАБ) и остави в сила решението на Комисията за защита на конкуренцията, с което е потвърдено решението на министъра на здравеопазването за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на Национална многопрофилна детска болница“.

Проектът беше обжалван от архитектите с мотива, че се базира на недовършен строеж от преди десетилетия, чието състояние не е сигурно, че позволява безопасно изграждане на нов обект, а имаше и критики към заложеното разпределение – доколко то отговаря на нуждите на съвременно лечебно заведение.

Решението на ВАС е окончателно. Съдиите смятат, че утвърдената от възложителя документация за участие се съдържат минимално необходимите данни за изготвяне от потенциалните участници на концепция за изпълнение на дейностите по предмета на поръчката.

“В тази концепция, участниците следва да опишат и обосноват своето виждане за изпълнението на проектирането по всички фази и части на инвестиционния проект, в т. ч. етапи, работен процес и последователност на изпълнение, времево съвместяване на дейностите (включително и времеви график) предмет на проектирането, като изложат организационната структура и управление на човешкия ресурс, начина на изпълнение на поставената задача, при съобразяване на: взаимна обвързаност между отделните части на инвестиционния проект, така че да бъде представен краен продукт, за който след разглеждането и приемането му да може да бъде издадено разрешение за строеж.
С оглед обема и сложността на предмета на поръчката, възложителят е предвидил на фаза участие в процедурата да бъде представен идеен проект или концепция за изпълнение, а изготвянето на инвестиционния проект с всички негови фази да бъде изпълнен от определения изпълнител. На етап участие в процедурата се изисква доказване на необходимия екип, който да има компетентност и опит за изпълнение на дейностите по предмета на поръчката”, се казва в становището на съда.

Върховните съдии не приемат твърденията и аргументите на КАБ, че липсата на разделяне на поръчката на обособени позиции - обособена позиция за проектирането и обособена позиция за строителството, ограничава конкуренцията и не допуска до самостоятелно участие в процедурата проектантите.

Според състава на ВАС цялостната организация на работния процес и качественото изпълнение на поръчката обуславяла нуждата дейностите по проектиране, изпълнение на строителството и упражняването на авторския надзор да се изпълнят от един изпълнител.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови