Услугата „Личен асистент” ще започне през 2015 г. със средства от държавния бюджет

OFFNews 14 януари 2015 в 10:57 3136 0

13 млн. лв. ще бъдат осигурени по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2015 г., за да бъде обезпечено финансирането на социалната услуга „Личен асистент” до стартирането на новите операции по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Решението предстои да бъде взето днес на правителственото заседание. Хора с висока степен на трайни увреждания, включително деца, и с намалена работоспособност са потребителите на въпросната услуга.

Утре кабинетът ще приеме и годишния Национален план за действие по заетостта. Изпълнението му се финансира в рамките на утвърдените със Закона за държавния бюджет за 2015 г. средства за активна политика на пазара на труда в размер на 73 млн. лв.

Приоритети за подобряване на достъпа до пазара на труда, особено на неравнопоставените групи, са: адаптирани към техните потребности услуги; подкрепа за икономически растеж, благоприятен за заетостта и подобряване на бизнес средата, както и изпълнение на Европейската гаранция за младежта. Основни целеви групи са безработните младежи до 29 г., безработните над 50-годишна възраст и продължително безработните лица.

При реализиране на всички заложени действия, програми, проекти и мерки по плана се очаква постигане на коефициент на заетост за групата 15-64 г. от 61%, за групата 20-64 г. – 65%, сред по-възрастните лица (55-64 г.) – 50% като крайна цел е безработицата да не надвиши 11,7%.

Утре европейската тема също ще присъства на правителственото заседание.

Кабинетът ще приеме план за действие през 2015 г. с мерките, произтичащи от членството на България в ЕС, и ще направи анализ на изпълнението на мерките за 2014 г.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови