УНИЦЕФ започна кампания за правото на децата да вземат решения

OFFNews Последна промяна на 11 март 2015 в 13:07 2150 2

УНИЦЕФ започна информационна и социална кампания, посветена на правото на децата да участват в процеса на вземане на решения относно всички въпроси, които ги касаят пряко или косвено.

В рамките на започналата на 10 март кампания ще има консултации с деца от различни възрастови групи, социален статус или етнически произход. До края й - 10 април - децата ще могат да попълнят онлайн анкета на сайта www.unicef.bg/glas, а обобщените резултати от нея ще бъдат предоставени на Държавната агенция за закрила на детето, Министерския съвет, Народното събрание и обществеността. Целта е заинтересованите страни да чуят мнението на децата за образованието, здравеопазването, социалната защита, свободното време.

Детските позиции и препоръки ще бъдат взети предвид при актуализирането на Националната стратегия за детето (2008-2015), уточняват от УНИЦЕФ.

Освен онлайн анкетата, ще бъде проведено и пряко допитване до групи от деца със затруднен достъп до интернет – като децата от маргизализирани общности, деца бежанци, деца с увреждания.

Кампанията на УНИЦЕФ ще бъде насочена и към промяна на обществените нагласи по отношение на детското участие.


Какво представлява детското участие?

Детското участие е право на всички деца – индивидуално, в група или представляващи други деца - да бъдат изслушвани и мненията им да бъдат отчетени, когато възрастните (родители, роднини, учители, лекари, съдии и други специалисти) взимат решения, които ги засягат. Като група, децата имат правото да им се даде възможност да оказват влияние и да дават информация във връзка с решенията, които се вземат в обществото – например в училища, местни администрации, доставчици на услуги, граждански организации или правителството.

Правото на детето да бъде изслушвано е регламентирано в Конвенцията на ООН за правата на детето. Тя дава на детето уникален социален и правен статут – признавайки, че макар децата до 18-годишна възраст да нямат пълна автономност и решенията от тяхно име да бъдат взимани от възрастните, те са носители на пълен набор от права. Това признаване възлага конкретни задължения на възрастните по отношение на децата: от тях се иска да гарантират подходяща закрила и да насърчават най-добрия интерес на детето, но правейки това трябва в същото време да гарантират, че е осигурено време, пространство и възможности децата сами да изразяват своите мнения и те да бъдат вземани под внимание при всички решения и действия, които ги засягат.

Национална стратегия за детето (2008-2018)

Стратегията определя приоритетните направления и действия за подобряване благосъстоянието на децата в България. Тя е разработена в съответствие принципите на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето по отношение на мястото на детето в обществото, правото му на живот в семейна среда, осигуряването на условия за ефективно упражняване на правата на децата, подобряване здравето на децата и намаляването на риска от бедност. Съгласно Закона за закрила на детето и в изпълнение на Националната стратегия, Министерският съвет приема ежегодно Национална програма за закрила на детето, предложена от Министъра на труда и социалната политика и Председателя на Държавната агенция за закрила на детето.

За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

11.03 2015 в 14:53

Не само, че пак туряме каруцата пред коня,ами и качваме коня в каруцата.

..."Детските позиции и препоръки ще бъдат взети предвид при актуализирането на Националната стратегия за детето (2008-2015), уточняват от УНИЦЕФ"...

Ми тя 2015 година си отива, дами и господа от УНИЦЕФ.

Колко ли пари са предвидени за усвояване...

11.03 2015 в 14:27

Част от глобалната кампания за инфантилизиране на всичко и всеки.