УНИЦЕФ: 47,9% от младежите в България нямат базови умения, необходими за средно образование

14% от младежите в България са извън системите на заетост, образование или обучение

OFFNews 21 юли 2022 в 12:20 2437 0

моливи

Снимка pixabay

По данни на Евростат (2021) 14 процента от младежите в България са извън системите на заетост, образование или обучение.

Почти 3/4 от младите хора на възраст между 15 и 24 години в 92 държави, за които има налични данни, не успяват да придобият уменията, необходими за работа.

Това сочат данни от нов доклад, публикуван на 13 юли от Комисията по образование и УНИЦЕФ, и подкрепен от глобалната инициатива "Generation Unlimited", съобщиха от УНИЦЕФ.

Докладът, озаглавен: "Възстановяване на ученето: Доколко децата и младежите са в час с развитието на умения?", включва анализи на развитието на уменията в ранна детска възраст, както и сред децата в начална училищна възраст и младежите.

Данните подчертават ниски нива на умения сред децата и младежите във всички възрастови групи. Вероятността да притежават уменията, необходими за пълноценното им развитие и по отношение на бъдещите възможности за заетост, достоен труд и предприемачество, е най-малка при младите хора в страните с ниски доходи.

В България близо половината - 47,9%, от младежите на възраст между 15 и 24 годни, или 315 149, не разполагат с базови умения, които са им необходими за средно образование, показват данни на международното оценяване PISA и TIMSS, и изчисления за децата, които не се обучават.

44,5 на сто от същата възрастова група - 292 287, нямат дигитални умения.

Под "дигитални умения" се разбира умението да разбират и използват технологиите, и се измерва чрез дял на млади хора, които могат да изпълняват основни дейности на компютър. Например: копиране или преместване на файл или папка, функции за копиране и поставяне за дублиране или преместване на информация в документ, изпращане на имейли с прикачени файлове и трансфер на файлове между устройства.

Базовата грамотност и математическата грамотност; меките умения, включително уменията за живот и социално-емоционалните умения; дигиталните умения, които позволяват на хората да използват и разбират технологиите; специфичните за професията умения, които подпомагат прехода към заетост; и предприемаческите умения са от съществено значение за просперитета на децата. Тези умения са от решаващо значение и за развитието на обществата и икономиките.

Поради големия брой младежи, които не посещават училище и ниското ниво на придобиване на базисни умения, държавите по света са изправени пред криза, като по-голямата част от младите хора не са подготвени да станат част от днешната работна сила, се отбелязва още в доклада.

По данни на Евростат (2021 г.) 14% от младежите в България са извън системите на заетост, образование или обучение. 120 000 деца в училищна възраст са в риск от отпадане от образователната система - показва проучване на Министерството на образованието и науката от 2021 г.

УНИЦЕФ и Комисията по образование призовават правителствата да осигурят на всяко дете качествено образование и да премахнат бариерите, които го излагат на риск от отпадане. Следва да се оценят нивото на знания и умения на децата, и да се осигурят съобразени с тях допълнителни часове, за да им помогнат да бъдат в час с необходимите им знания и умения за живот и работа.

    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    X

    Васил Терзиев за новото мнозинство в СОС