Уникален код вместо печат гарантира достоверността на удостоверенията за липса на нарушения по ЗОП

OFFNews 16 август 2018 в 15:26 2505 0

От началото на юни удостоверенията за липса на нарушения на трудовото законодателство се издават по електронен път, напомнят от Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" по повод зачестили искания на възложители на обществени поръчки те да притежават мокър печат и подпис. 

Върху удостоверенията, издадени чрез електронната система, се генерира уникален код за достъп. Кодът се отпечатва върху удостоверението и гарантира неговата автентичност. Чрез кода всеки възложител на обществена поръчка може да провери дали предоставеното от изпълнителя удостоверение е достоверно на линк https://udostoverenie.gli.government.bg/cci_ext/home/verification. Възложителите нямат основание да не приемат удостоверения, издадени по електронен път, т.е. през системата, която е разработена съгласно правилата за предоставяне на административни услуги по електронен път, обясняват от ГИТ.

Агенцията внедри системата за издаване на необходимите удостоверения за удостоверяване на обстоятелства по Закона за обществените поръчки и други нормативни актове с цел подобряване на административното обслужване. Софтуерът позволява документът да бъде заявяван и получаван веднага с квалифициран електронен подпис по електронен път – дистанционно, без да се посещава на място дирекция „Инспекция по труда“, по всяко време, независимо от работното време на администрацията. Изискването да се подпечатват и подписват удостоверенията обезсмисля усилията, положени от ИА ГИТ да облекчи бизнеса в комуникацията му с Агенцията.

Нарушенията на Кодекса на труда, установени с влезли в сила наказателни постановления или съдебни решения, които са основание за задължително отстраняване от обществена поръчка, са регламентирани в чл. 54, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). Законът предвижда и възможност за отстраняване на нарушенията, свързани със заплащането на труда. За целта е необходимо работодателите да предоставят в дирекцията „Инспекция по труда“, установила нарушението, доказателства, че забавените възнаграждения са изплатени.

Повече информация за процедурата, указание за използването на системата, достъпът до нея, както и до портала за проверка на автентичността на удостоверенията е публикувана в официалната интернет страница на ИА ГИТ.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови