Училищата казват как ще образуват бала за прием след VII клас до 15 февруари

Александра Маркарян Последна промяна на 01 февруари 2017 в 15:44 4286 0

До 15 февруари 2017 г. педагогическите съвети на училищата с прием след VII клас трябва да посочат как ще образуват бала си, съобщи пресцентърът на Министерството на образованието.

Те трябва да посочат кои две оценки от свидетелството за основно образование ще вземат като балообразуващи. В бала задължително за всички гимназии влизат бележките от националното външно оценяване за седмокласниците по български и математика. Всяко училище обаче самò определя тежестта на оценките в бала при кандидатстването за различни профили и специалности.

Училищата ще могат да определят и допълнителни елементи при балообразуването, предвиждат промени в наредба на МОН, които се очаква да бъдат обнародвани в петък. Такива могат да бъдат резултатите от олимпиади (напр. за НПМГ при кандидатстването за определени профили) и/или състезания по учебни предмети, по които не се провежда национално външно оценяване.

Изпит за проверка на способностите ще включват в бала за прием училищата с профил “Изобразително изкуство”, “Музика” и “Физическо възпитание и спорт”, както и със специалности в сферата на изкуствата от Списъка на професиите за професионално образование и обучение.

Според промените в наредбата, балът (без специалностите по спорт и изкуства) ще се формира като сбор от следните елементи:

- броя точки от националното външно оценяване по български и по математика, като педагогическия съвет на приемащото училище може да определи в балообразуването да участват и резултатите от един или повече допълнителни учебни предмети, за които се провежда национално външно оценяване в съответната учебна година.

- оценките от свидетелството за основно образование по два учебни предмета, изучавани в раздел А от учебния план в VII клас, определени от педагогическия съвет и превърнати по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците.“

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови