ТУ-София започва изграждането на свръхмодерен научноизследователски лабораторен комплекс

OFFNews Последна промяна на 26 ноември 2020 в 12:23 1126 0

Свръхмодерен Научноизследователски технологичен лабораторен комплекс с европейско финансиране започва да се изгражда в Техническия университет - София.

Комплексът се изгражда по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Одобреният бюджет възлиза на 29 781 883 лева.

Изпълнител на строително-монтажните работи е ДЗЗД „Проектстрой - Линк” – Габрово, а строителен надзор и инвеститорски контрол по време на строителството ще упражнява „ИКАР КОНСУЛТ ” АД – София.

Изграждането започва днес.

"Амбициите на Техническия университет - София са да изгради международно призната, значима за регионалното развитие, разпределена научна инфраструктура, която да е част от националната и европейската пътна карта. В условията на икономика, основана на знанието и дигитална трансформация на обществото, лабораторният комплекс се очаква да бъде и движеща сила за устойчивостта и възстановяването след кризата, свързана с COVID-19", пишат от отдела за връзки с обществеността на университета.

Чрез научни изследвания съвместно с бизнеса и партньорските научни организации в рамките на проекта УНИТе ще се разработват иновативни технологични решения, които да осигуряват конкурентни предимства. Проектът предвижда изграждане и развитие на Център за върхови постижения от тип разпределена изследователска инфраструктура УНИТе, отговаряща на изискванията за високо ниво на научните изследвания в приоритетната област „Информатика и Информационни и комуникационни технологии“ на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) 2014-2020 г.

Целите на проекта са фокусирани върху подобряване на възможностите на изследователите и академичните кадри от различни географски райони в България (Бургас, Русе, София, Шумен) да си сътрудничат както помежду си, така и с партньори от Европа и целия свят, чрез достъп и работа в ЦВП УНИТе.

Лабораторният комплекс ще улесни и подобри комуникационните и информационните потоци между участващите организации. Те ще могат да използват високоспециализирани софтуерни решения и компютърно обезпечени комуникационни системи, които освен среда за иновации осигуряват свързаност и защита на авторските права и гъвкъв мениджмънт в подкрепа на изследванията и внедряване в реални условия на резултатите от тях. Това е начин за въвеждане на нов тип организация на работата, която ще преобладава през следващото десетилетие.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови