ТУ-София отмени държавните изпити и защитите. До 24 април ще се учи само дистанционно

OFFNews Последна промяна на 10 април 2020 в 16:57 3971 1

Ректорът на Техническия университет – София удължи срока на действащите мерки във връзка с въведеното в страната извънредно положение до 13 май със заповед на база решението на Народното събрание за удължаването му в страната до тази дата.

Проф. дн инж. Иван Кралов нареди удължаване на действащите мерки за същия период.

Заповедта предвижда да не се провеждат присъствени учебни занятия в университета, в Технологичното училище по електронни системи в София и Професионалната гимназия по компютърни системи и технологии в гр. Правец.

Обучението ще бъде само неприсъствено с отдалечена форма, включително за периода 21.04.-24.04.2020 г.

Отменят се насрочените държавни изпити и защити на дипломни работи, всички масови мероприятия в ТУ-София, вкл. конференции, дискусии, публични лекции, представления, културни събития, спортни прояви, както и съвети и събрания на всички звена. Заседания на катедрени, департаментни и факултетни съвети се допускат по изключение, в дистанционна форма, като се вземат само решения по въпроси, за които не се изисква тайно гласуване.

Събития, свързани с неотложни процедури, се провеждат при обоснована необходимост и след разрешение на ректора. Препоръчва се отлагането на планираните масови мероприятия за срок, не по-ранен от края на месец май.

Продължава онлайн приемането на заявления за явяване на изпити в кандидатстудентските сесии. Кандидатстудентската кампания протича по обявения график, освен ако епидемичната ситуация и препоръките на Националния оперативен щаб не наложат промяна. На 11.04.2020 г. и 25.04.2020 г. Техническият университет-София отново ще проведе отдалечени кандидатстудентски изпити по математика. 

Ограничават се максимално всички командировки и пътувания на академичния състав, служители, докторанти и студенти в чужбина, а при тяхното завръщане се препоръчва 14-дневен карантинен период, като това важи и за пристигащите от чужбина чуждестранни преподаватели, изследователи и студенти. 

Продължава въведеният ограничен и контролиран достъп до учебните, спортно-оздравителните и административните сгради на ТУ-София и всичките му поделения. Присъствената работа на преподаватели и служители се осъществява само с разрешение на ректорското ръководство и по утвърден график.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови