Тютюнопроизводителите вече могат да наемат работници с еднодневни договори

OFFNews 22 януари 2021 в 16:28 888 0

От началото на 2021 г. тютюнопроизводителите могат да използват трудови договори за краткотрайна сезонна работа за обработка и прибиране на реколтата заедно с регистрираните земеделски стопани, които произвеждат плодове, зеленчуци, розов цвят и лавандула.

Те могат да заявяват онлайн образците на договори за краткотрайна сезонна работа през специално разработената за целта система.

Информация за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители се предоставя периодично от Министерството на земеделието, храните и горите по служебен път, поради което в общия случай не е необходимо правоимащите лица да предоставят данни за регистрацията си.

Всеки земеделски стопанин или тютюнопроизводител, който все още няма осигурен достъп до системата, може да заяви такъв в Инспекцията по труда. Данните за вход в системата се предоставят от служителите в Дирекция „Инспекция по труда“, където е землището (или по адресна регистрация, ако землищата са в различни области на страната). В този случай, за да се избегнат злоупотреби от трети лица, е необходимо при заявяването да бъде представена регистрационна карта. Данните за вход в системата се предоставят еднократно и могат да бъдат използвани ежегодно.

При необходимост специално назначени помощник-инспектори могат да покажат функционалностите на системата. Сред тях е и специален калкулатор, който изчислява каква сума за осигурителни вноски трябва да бъде платена предварително срещу заявения брой образци. Създаден е и калкулатор, който изчислява и генерира автоматично в квитанцията към образеца на трудов договор дължимите суми за данък и осигурителни вноски за сметка на работника, както и нетната сума, която той трябва да получи.

Повече информация за предоставянето на образци на еднодневни договори е публикувана в сайта на ИА „Главна инспекция по труда“, в рубриката „За работодатели и работещи“, подрубрика „Трудови договори по чл. 114а от КТ“ -  https://www.gli.government.bg/bg/taxonomy/list/401.

През 2020 г., с цел преодоляване последиците от кризата, предизвикана от коронавируса, бяха създадени два нови вида договори – за повече от един ден и за наемане на трайно безработни лица, които действаха до края на октомври. През годината 2045 земеделски стопани и тютюнопроизводители са заявили образци на еднодневни трудови договори общо за 296 000 човекодни.

Селското стопанство е рисков сектор по отношение както на използването на недеклариран труд, така и по осигуряването на здраве и безопасност при работа, затова в последните години той е сред акцентите в контролната дейност на Инспекцията по труда. През 2020 г. в сектора са извършени 3567 проверки – около 10% от всички 37 145. Констатираните нарушения са 10 464, от които 6422 са свързани с осигуряването на здраве и безопасност при работа и 4028 – по изпълнение на трудовите правоотношения. Случаите на работа без трудов договор, установени в сектора през 2020 г., са 207 при 247 случая през 2019 г.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови