Студентското кредитиране у нас затихва

При близо 4000 възползвали се от възможността за заем през 2016-а МОН очаква през 2021 г. те да са 480

Александра Маркарян Последна промяна на 13 април 2020 в 08:00 1226 0

Снимка Pixabay

Студентското кредитиране у нас затихва. Все по-малко учащи се възползват от възможността да получат заем, за да покрият таксите в университета или да подпомогнат издръжката си, докато следват. Това показват данни от проект за решение на Министерския съвет, внесен от министъра на образованието Красимир Вълчев. То е за одобряване на максималния размер на новите държавни гаранции за 2021 г. по Закона за кредитиране на студенти и докторанти.

Анализът на резултатите от програмата за кредитиране на студентите и докторантите за периода 2010-2020 г. показва, че 20 954 студенти и докторанти са се възползвали от възможността да изтеглят кредит по Закона на обща стойност 143 097 396,34 лв. Средният размер на кредитите за разглеждания период е 6 829,12 лв.

Най-много учащи са се възползвали от възможността през 2011 г. - 3978. Оттогава насам обаче тенденцията е към ежегодно намаляване на броя на кредитите. През 2017 г. те вече са под 1000, а от 2015 г. се отчита и значителен спад по отношение на изпълнението на лимитите по гаранционните споразумения. Прогнозата за 2021 г. показва, че общият брой на договорените кредити за заплащане на таксите за обучение и за издръжка ще бъде 480, пише министър Вълчев в доклада си до премиера и колегите си министри.

На база анализ на 10-годишния период предложената държавна гаранция за кредитите през 2021 г. е в общ размер до 40 млн. лева, от които лимит до 30 млн. лв. по гаранционните споразумения за 2021 г. с осемте банки, подписали типов договор за кредитиране на студентите и докторантите, и резерв до 10 млн. лв. за подписване на гаранционни споразумения с новите банки, подписали типов договор за кредитиране на студентите и докторантите през 2021 г.

За кредит могат да кандидатстват български граджани, граждани на други страни от ЕС, от ЕИО или Швейцария, които не са навършили 35 г., учат редовно, нямат придобита същата образователно-квалификационна степен, не са отстранени и не са прекъснали обучението си. Лихвата е годишна, фиксирана и не може да надхвърля 7 пункта. Кредитополучателят не дължи такси, комисиони или други разходи, свързани с отпускането и управлението на кредита. Може да се кандидатства за кредит за заплащане на таксите за обучение или кредит за издръжка. Размерът на първия е равен на дължимите такси за оставащия срок на обучение на кредитополучателя съгласно учебния план на съответната специалност и образователно-квалификационна или образователна и научна степен. Размерът на втория се формира като сбор от семестриалните издръжки за оставащия срок на обучение. Тя е равна на минималната заплата, умножена по броя на месеците през съответния семестър.

Изплащането на кредита започва един месец след изтичане на гратисния период съгласно погасителния план, уговорен между
страните. Общият размер на кредита се погасява на равни месечни вноски в 10-годишен срок, считано от края на гратисния период.

Одобреният от МС максимален размер на новите държавни гаранции се включва в Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, в случая те ще бъдат включени в ЗДБРБ за 2021 г.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
X