Столичани за София: Доволни сме, че живеем тук, дразнят ни пренаселването и трафикът

15% се топлят с твърдо гориво, 27 на сто се придвижват с кола

Последна промяна на 30 май 2019 в 08:10 2866 0

Жителите на София определят като най-големи предимства на града възможностите за културен живот, образование и работа, метрото и факта, че е административен център на държавата. 

В топ 5 на недостатъците на столицата са подредени задръстванията, мръсният въздух, пренаселването, презастрояването и чистотата. 

Това сочат данните от представително социологическо проучване сред над 2500 столичани, проведено от “Алфа рисърч”, като част от инициативата “Визия за София”, чиято цел е да очертае как би трябвало да се развива градът до 2050 г. 

Най-разпространеният начин за отопляване сред домакинствата в София е ТЕЦ. Двама от трима анкетирани заявяват, че използват парно в отоплителния сезон. Всяко пето домакинство (19%) ползва само електричество. Общо 15% от домакинствата използват твърдите горива, сочени за един от основните замърсители на въздуха в София – изцяло или използвани в комбинация с електричество. Ако трябваше наново да изберат с какво да се отопляват в зимните месеци, софиянци отново биха избрали основно ТЕЦ (60%) и електричество (18%). Удовлетвореността от качеството на топлоподаването сред жителите на столицата е високо – 70% от тях заявяват, че са напълно или отчасти удовлетворени от него. Едва 5% са недоволни – най-вече живеещите в квартал Дружба. Мнозинството от софиянци (56%) плащат до 800 лева през целия отоплителен сезон, друга 1/3 – между 801 и 1500 лева, а 9% от домакинствата имат разходи за отоплителен сезон над 1500 лв. 

Софиянци прекарват най-често между 30 минути и 1 час дневно в придвижване – 37%. За всеки четвърти това време e от 1 до 2 часа, а за още 22% – до половин час. Най-много време (над 2 часа дневно) в движение прекарват около 14% от столичани. Най-много време средно на ден в движение прекарват живеещите в източните квартали. Най-често използваният градски транспорт е автобусът (58%), метро използват 42%, а в трамваи и тролеи се движат 20-23% от столичани. На един от трима анкетирани не се налага да се прекачва между различни транспортни средства при нормалното си придвижване в града. Значителен дял (40%) го правят веднъж, а 28% два или повече пъти.

Мненията на столичани относно това, какво трябва да се развива приоритетно в града – пътни артерии или пешеходни пространства, са поляризирани. С лек превес (51% спрямо 48%) надделява мнението, че това трябва да са пътните артерии. Мнозинството от софиянци (68%) смятат, че изградените велоалеи не са достатъчни и трябва да се изградят още, но не и по начина, по който са били изграждани до сега – за двама от трима анкетирани това трябва да стане по нов модел.

71% от домакинствата в София имат автомобил, а поне един велосипед има във всяко трето. 73% притежават 1 кола, а всяко четвърто - 2. Малцина имат 3 и повече коли - 2%. По 1 колело имат 43%, 2 - 44%, а 3 или повече - 13%.

При оценяването на чистотата в София, данните показват неудовлетвореност от 71% и позитивни нагласи на едва 28% от анкетираните. Едва 16% от столичани споделят, че събират и изхвърлят боклука си разделно винаги, а на 34% това се случва понякога. Основополагаща предпоставка за разделното събиране и изхвърляне на отпадъци от домакинствата е наличието на такива контейнери в близост до жилищата. Затова не е изненадващо, че 97% от извършващите тази дейност ежедневно и 66% от онези, които го правят понякога са с такива контейнери в близост.