Стартират практически обучения за учители в над 70 училища, част от националната кампания 'Намери друг начин'

Целта е да се развиват умения сред учителите за изграждане на критично мислене у учениците и толерантно отношение към различията

OFFNews Последна промяна на 07 февруари 2020 в 13:08 1307 0

Стартира кръг от практически обучения за учители в 70 училища в цялата страна в рамките на националната комуникационна кампания „Намери друг начин“.

Целта на обученията е да предостави на учителите методика за развиване у техните ученици на умения за оценка на информация и разпознаване на манипулативно съдържание и реч на омразата онлайн, за изграждане на социални умения и емоционална интелигентност за по-ефективно и пълноценно общуване и толерантност спрямо различията.

52% от българските младежи на възраст 14-19 г. са били изложени на радикално съдържание онлайн, приканващо към агресия и омраза срещу определени обществени групи. Това показват данните от национално представително проучване, извършено в рамките националната кампания „Намери друг начин“. Около 30% от тях са попаднали на такова съдържание по случайност, показва проучването.

Според резултатите от проучването, между 12% и 16% от младежите одобряват онлайн съдържание, демонстриращо дискриминация, омраза или агресия. Данните показват, че пасивното и безкритично „консумиране“ на такъв тип съдържание е свързано с по-високи равнища на одобрение сред младежите на призивите за насилие или крайни действия. Тези послания изместват фокуса от търсенето на решения на действителни обществени проблеми, като водят до противопоставяне и поляризиране на общественото мнение, без обективна и базирана на факти дискусия.

„Вярваме, че участието преподавателите в тази инициатива ще допринесе за повишаване на нивото на тяхната осведоменост по темите, свързани с превенцията на разпространение на онлайн агресия и омраза, и ще ги снабди с полезни практически инструменти, които да използват успешно в класната стая“, каза Емануил Георгиев, експерт към Националния център за безопасен интернет.

Учителите ще получат методика и разработен от Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ наръчник с примерни уроци, който след обратна връзка от преподавателите ще бъде разпространен на национално ниво.

Обученията се провеждат в рамките на проект YouthRigthOn - „Резистентна младеж срещу екстремистки послания онлайн“, който се финансира по Програма за овластяване на гражданското общество CSEP към Фонд „Вътрешна сигурност“ на Генерална дирекция „Миграция и вътрешни работи“ на Европейската комисия и е насочен към развиване на толерантността към различията у младите хора и изграждане у тях на резистентност към радикални послания в онлайн средата.

Кампанията „Намери друг начин“, която ще продължи до края на 2020 г., цели да отговори на съвременните предизвикателства, като покаже положителни примери и насърчи практически умения за справяне с манипулативното съдържание и реч на омразата онлайн.

Кампанията се изпълнява от комуникационна агенция Intelday Solutions, Център за изследване на демокрацията и Фондация „Приложни изследвания и комуникации“.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови