Спад на доходите и ръст на режийните разходи отчита НСИ

Александър Новков 16 февруари 2015 в 17:22 6298 1

Доходите от заплата през четвъртото тримесечие на миналата година са намалели с 0,8% в сравнение със същия период на 2013 г. В същото време разходите се увеличават с 3,1% в сравнение с предишната година, показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

Средният доход на лиже от домакинството през периода е 1227 лева и е без промяна в сравнение със същия период на предходната година. Данните на НСИ обаче показват, че доходите от работна заплата намаляват за сметка на доходите от пенсии и от социално осигуряване и социални помощи, които се увеличават съответно с 0,7% (от 311 на 314 лева) и 15,3% (от 43 на 49 лева). Увеличават се и доходите от самостоятелна заетост – с 12,6% (от 85 на 96 лева).

Най-голям дял в средния доход има доходът от работна заплата – 53,6%, следван от доходът от пенсии – 25,6%.

Средният разход за лице от домакинството през последното четиримесечие на 2014 г. е 1171 лева.

Най-голям в разходите имат разходите за храна – 32%, следвани от режийните разходи (17,1%) и разходите за транспорт и съобщения (10,8%).

Режийните разходи са се увеличи с 13,6% в сравнение със същия период на предходната година. Увеличение има и на разходите за облекло и обувки – с 14,4%.

Разходите за здравеопазване са намалели с 5,3% в сравнение със същия период на 2013 г., а разходите за алкохол и цигари остават без промяна.

Безработицата в страната през декември е намаляла с 2.4% спрямо същия период на 2013 г., става ясно още от данните на НСИ.

През четвъртото тримесечие на 2014 г. заетите лица на 15 и повече навършени години е 2,989 млн. души, от които 1,574 млн. са мъже и 1,415 млн. са жени. Относителният дял на заетите лица от населението на 15 и повече навършени години е 48.2%, като при мъжете този дял е 52.7%, а при жените - 44.0%. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2013 г. относителният дял на заетите лица се увеличава с 1.2 процентни пункта, като по-голямо увеличение се наблюдава при жените (с 1.5 процентни пункта) в сравнение с мъжете (с 0.9 процентни пункта).

В сектора на услугите работят 1,881 млн. души, или 62.9% от всички заети лица, в индустрията - 908 хил. души (30.4%), а в селското, горското и рибното стопанство - 200.7 хиляди (6.7%).

През четвъртото тримесечие на 2014 г. безработните лица в страната са 354 500, а коефициентът на безработица - 10.6%. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2013 г. броят на безработните е по-нисък с 19.4%, а коефициентът на безработица - с 2.4 процентни пункта.

Намаление на безработицата през посочения период се наблюдава както при мъжете, така и при жените. Коефициентът на безработица на мъжете се понижава с 2.4 процентни пункта, а на жените - с 2.5 процентни пункта, като достига съответно 11.4% и 9.7%. От общия брой на безработните през четвъртото тримесечие на 2014 г. 203.0 хил. (57.3%) са мъже и 151.5 хил. (42.7%) - жени.

От всички безработни 13.8% са с висше образование, 51.4% - със средно, а 34.8% - с основно и по-ниско образование.

    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    X

    Иво Мирчев: Пеевски усети, че съдебната власт му се изплъзва и свали правителството