Социалното министерство дава над 400 000 лв. за интеграция на бежанци

Offnews 17 януари 2015 в 16:57 2559 3

Ивайло Калфин

"Мерките, свързани с бежанците трябва да са хоризонтални, а не да са фокусирани единствено в дейността на една отделна институция. Вярвам, че ефективната интеграция на бежанците зависи от успешното партньорство на централната и местната власт".

Това заяви ръководителят на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси в МС и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин, по време на среща с представителя на върховния комисар за бежанците на ООН Роланд-Франсоа Вейл, съобщиха от социалното министерство.

Калфин подчерта, че социалната интеграция на бежанците е сред водещите теми на министерството и по тази причина в бюджета на МТСП са предвидени над 400 000 лева за социална интеграция на бежанци – за обучения на български език и за разнообразни мерки, които да насърчат включването им в заетост. За ефективната реализация на средствата обаче, министърът изтъкна значението на доброто сътрудничество и с неправителствения сектор, както и с гражданските организации и доброволците.

В разговора с Роланд-Франсоа Вейл Калфин подчерта необходимостта от спешно изготвяне и приемане на Национален план за действие по интеграцията на бежанците за 2015 г. Очаква се документът да е готов в най-кратки срокове и да подобри работата в изпълнение на приетата на 4 юли 2014 г. от Министерски съвет Национална стратегия за интеграцията на лицата, получили международна закрила в Република България.

България ползва опита и добрите практики на други държави-членки на ЕС като Франция, Австрия, Унгария и Дания при разработването на Стратегията, уточни министърът. В документа се предвижда разписване на мерки и услуги в сферата на достъпа до образование и обучение по български език, заетост, признаване на квалификации, здравни грижи, социално подпомагане, жилищно настаняване и обществена интеграция.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
X

Какво иска да промени Глас Народен в образованието