СОС гласува програма, за да спре изоставянето на деца

OFFNews 25 януари 2023 в 14:09 865 0

СОС

Снимка Александра Маркарян/OFFNews

СОС ще заседава днес

Столичният общински съвет ще разгледа на заседанието си утре предложение за кандидатстване с проект „Бъдеще за децата – София“ по програма Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027. 

Целта е предоставянето на социални и интегрирани здравно-социални услуги и консултативна подкрепа с оглед превенция на рисковете от изоставяне на детето и намаляване на негативните тенденции, свързани с детската бедност.


В доклада на зам.-кмета Албена Атанасова е посочено, че предоставянето на услугите по проектно предложение „Бъдеще за децата - София“ ще се осъществява в Комплексите за интегрирани социални услуги за деца и семейства. Услугите включват ранна интервенция на уврежданията при децата с цел предотвратяване изоставянето на деца с увреждания и изграждане на специални умения у родителите за тяхното отглеждане.

Предвижда се мобилни екипи от различни специалисти, според спецификата на конкретното увреждане, да извършва посещения в родилните отделения и в домашна среда, с цел подобряване уменията на родителите и тяхната информираност относно мрежата от услуги и достъпа до тях. Предвиждат се редовни посещения от специалисти за наблюдение на развитието на деца от 0 до 3 г., относно тяхното здравно, физическо и психомоторно състояние, както и проследяване на детската заболеваемост, детската смъртност и други рискове в ранна детска възраст. Ще се извършва и консултиране и подкрепа на деца и младежи, с цел разширяване на възможностите за социално вграждане на рисковите групи, чрез развиване на социални умения – общуване, бюджетиране, търсене на работа и родителски умения, улесняване на достъпа на уязвими групи хора до различни услуги и институции.

Ще се осъществява семейно консултиране, с цел повишаване на мотивацията сред високо рискови общности относно семейно планиране, чрез предоставяне на информация за репродуктивно здраве, контрацептивни методи, полово-предавани болести, преодоляване на неглижирането и насилието над деца. Предвижда се превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания, информиране за водещите здравни приоритети на профилактичната и превантивна дейности за избягване на нездравословни навици.

Продължителността на проектното предложение е 8 месеца, а бюджетът е в рамките на максималния размер на безвъзмездната финансова помощ - 391 166,00 лв.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови