Софийският университет увеличи всички заплати и добавките за ръководството си

Александра Маркарян Последна промяна на 27 октомври 2020 в 12:28 7406 0

Софийският университет увеличи заплатите на преподаватели и служители със задна дата, считано от 1 януари 2020 година. Увеличени са и допълнителните възнаграждения за изпълнение на ръководни функции, каквито получават ректорът, деканите и др.

Решенията са от заседание на Академичния съвет на 16 септември, с протокол от което OFFNews разполага. Журналистите са възпрепятствани да присъстват на заседанията, защото достъпът на външни лица до Ректората е забранен до 31 декември, съгласно заповед на ректора във връзка с COVID кризата.

Средният процент на увеличение за 2020 г. за университета е 7,95%, за академичния състав – 10,45%, за централната университетска администрация – 5,83%, за администрацията на факултетите – 6,31%, в департаментите и в обслужващите звена – 4,12%, съобщиха от СУ в отговор на въпроси на OFFNews във връзка с решенията на АС.

Така най-ниската основна заплата се увеличава от 560 лв. на 610 лв., колкото е минималната работна заплата за страната, на която са назначени портиери, чистачи, техници, технически изпълнители и сътрудници, организатори, работници ремонт и поддръжка сгради, администратори общежития, домакини, общи работници и др. Най-високата основна работна заплата и преди увеличението (2000 лв.) и след него (2100) лв. получава главният мениджър (5% увеличение).

Увеличенията за януари и февруари са платени със септемврийската заплата, за март и април - с октомврийската, за май и юни - с декемврийската. През януари преподаватели и служители ще получат увеличението за юли и август, през февруари 2021 г. - за септември 2020 г.

На въпроса ни защо решеното през септември увеличение влиза в сила със задна дата от 1 януари от СУ отговарят: "От 2016 г. насам възнагражденията за различните длъжности в Университета се увеличават ежегодно макар и с малко. Независимо кога се взима решението за това, обикновено увеличението влиза в сила със задна дата от 1 януари на съответната година".

По повод необходимия ресурс за и осигуряването му както за 2020-а, така и за 2021 г., от Университета пишат:

"Ежегодните увеличения на възнагражденията са възможни благодарение на ръста на трансферите, който се дължи на увеличение на дела от субсидията, който зависи от качеството на обучението. Споразумението между ръководството на Университета и синдикатите е половината от ежегодното увеличение на субсидията да се използва за повишаване на размера на възнагражденията и тази уговорка се спазва вече пета година. Ръстът на трансфера от държавния бюжет през 2020 г. спрямо 2019 г. по Закона за държавния бюджет е 7 445 100 лв. (73 565 500 лв. за 2020 г. спрямо 66 120 400 лв. през 2019). Дори трансферите за следващите години да се запазят на нивото от 2020 г., средствата ще са достатъчни да покрият увеличените размери на работните заплати".

На фона на оплакването, че заплатите в университетите са ниски и че преподавател взема по-малко от учител, министърът на образованието Красимир Вълчев коментира този месец следното:

"В Софийския университет заплатите са по-ниски от средните общи за висшите училища, но, вижте, характерното за висшите училища е, че те са заложили на допълнителните възнаграждения, но са оставили по-ниски основните, особено на асистентските длъжности, на по-младите преподаватели. Докато като обсъждаме възнагражденията в училищното образование, всеки път постигаме споразумение, че максимално трябва да увеличим минималната заплата, която има сигнално значение към младите хора, които избират да се включат в педагогическо образование и педагогическа професия.

Висшите училища ще ви кажат, че средствата са малко, че ръстът на средствата за висшето образование не е толкова, колкото е на училищното образование. Да, те са прави, но ще ви спестят другата част от истината, която е различна за различните висши училища, но е факт: поддържат губещи специалности и магистърски програми, заложили са на допълнителните възнаграждения, увеличили са процента прослужено време, нормата им за преподавателска работа на много места е занижена.

Постигнахме споразумение, сега ще го подпишем със синдикатите и ректорите да увеличим възнагражденията, но и те да направят оптимизация. Ако не я направят, след две години ще закъсат с бюджета. Имат пари да подпомогнат увеличението на основните заплати. Споразумяхме се дори, че ще намалят процент прослужено време, което е по-скоро рентиерски допълнителни възнаграждения. По-важни са младите преподаватели, минималните заплати, за да привлечем младите преподаватели и най-добрите студенти да стават преподаватели." 

Добавките в СУ за изпълнение на ръководни функции обаче бяха увеличени и новите им размери са, както следва:

- ректор - 1 012 лв. (увеличението е с 10%, от 920 лв.);

- зам.-ректор - 935 лв.;

- председател на Общото събрание - 858 лв.;

- зам.-председател на Общото събрание - 220 лв.;

- председател на Контролния съвет - 858 лв.;

- декан - 880 лв.;

- зам.-декан - 440 лв.;

- директор на департамент - 880 лв.;

- зам.-директор на департамент - 220 лв.;

- ръководител на катедра до 10 човека - 132 лв.;

- ръководител на катедра от 10 до 30 човека - 187 лв.;

- ръководител на катедра над 30 човека - 220 лв.;

- ръководител на лаборатория над 5 човека - 72 лв.;

- ръководител на център от 5 до 10 човека - 88 лв.;

- ръководител на център над 10 човека - 127 лв.

По повод недоволството на министъра потърсихме информация от СУ какви допълнителни възнаграждения се изплащат в Университета и какво налага увеличението им сега.

"Допълнителните възнаграждения са много видове и през настоящата година не са увеличавани – такива например са допълнителното възнагарждение за ОНС „доктор“ и НС „доктор на науките“. Ако става дума за допълнителните възнаграждения за ръководна длъжност (ректор, зам.-ректор, председател на общото събрание, зам.-председател на общото събрание, председател на контролния съвет, декан, зам.-декан директор на департамент, зам.-директор на департамент и ръководители на катедра, на лаборатория и на център), то всички те са увеличени с 10% - отговарят от Алма матер. - Увеличението на допълнителното възнаграждението за ръководни длъжности ежегодно следва увеличението на основните заплати. Тази година ректорското ръководство предложи увеличение на допълнителното възнаграждението за ръководни длъжности с 5%, но Академичният съвет реши то да бъде с 10 %, тъй като увеличението на основните заплати на академичния състав е с 10,45%."

За да разберем колко и какви са допълнителните възнаграждения, проверихме във вътрешните правила на СУ, които не успяхме да открием в публичната част на сайта на СУ, но с които разполагаме. Те са:

- за стаж (1,2% от основната заплата за всяка година трудов стаж; 1,5%, когато стажът в Университета е над 30 г.; 0,6% за работещите пенсионери);

- за по-висока професионална квалификация (за научна степен: за "доктор" - 40% от основната заплата на асистент; за "доктор на науките" - 75% от основната заплата на асистент; за дългосрочни следдипломни квалификации или специализации - 15% от основната заплата за асистент);

- за натовареност над норматива за учебна заетост;

- за научно ръководене и консултации;

- за ръководство на представителни университетски отбори;

- за постигнати високи трудови резултати;

- за поддържане на качеството на обучението;

- за изпълнение на ръководни функции;

- за изпълнение на общо университетски задачи;

- при наличие на бюджетни остатъци по бюджетите на основните звена;

- допълнително трудово възнаграждение на академичния и непреподавателския състав поради особености на трудовия процес;

- за касов риск;

- за изпълнение на проекти, програми и договори за финансиране.

За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

Няма коментари към тази новина !