Сметната палата отвори регистъра за данните за участниците във вота и даренията

OFFNews 08 март 2021 в 12:30 1050 0

Единният регистър по Изборния кодекс (ЕРИК), който се поддържа от Сметната палата, е отворен за подаване на информация от участниците в изборите за народни представители.

До 10 март 2021 г. те трябва да изпратят информацията по чл. 171, ал. 2 от Изборния кодекс за включването й в ЕРИК.

Информацията е както следва:

- трите имена, ЕГН и адрес на дарителите, видът, целта, размерът или стойността на направените дарения;

- наименование на юридическите лица и едноличните търговци, ЕИК, видът, целта, размерът или стойността на направените дарения;

- трите имена и ЕГН на кандидатите и на членовете на инициативните комитети, които са предоставили средства, и размерът на средствата;

- декларациите за произхода на дарените средства, когато общият размер на дарението от едно физическо или юридическо лице или едноличен търговец надхвърли една минимална работна заплата;

- декларациите за произхода на средствата, предоставени от кандидат или член на инициативен комитет, когато размерът на средствата надхвърли една минимална работна заплата;

- наименованията на социологическите и рекламните агенции, както и на агенциите за връзки с обществеността, с които участникът работи.

По време на предизборната кампания партиите, коалициите и инициативните комитети трябва да изпращат в 7-дневен срок новопостъпилата информация по чл.171, ал. 2 от Изборния кодекс, за включване в ЕРИК.

Информацията следва да се предоставя на хартиен и електронен носител в Сметната палата.

Сметната палата е публикувала подробни указания, както и образци на писма, заявления, декларации и отчети, които участниците в изборите трябва да подават в хода на кампанията и след приключването й. Те могат да бъдат намерени на интернет страницата на институцията на адрес: www.bulnao.government.bg в раздел „Контрол - избори“, както и в ЕРИК, в раздел „Подаване на документи към Регистъра“.

С цел да улесни участниците в изборите Сметната палата подготви и им изпрати информационна брошура. Брошурата бе издадена с подкрепата на Фондация „Български институт за правни инициативи“ по международния проект „Ефективна борба с корупцията“.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови