Сграда на 8 етажа и паркинг в двора на вековна къща в София

Юлиана Ончева Последна промяна на 25 юли 2017 в 11:56 10174 0

Снимка НАГ

Сграда на 8 етажа и подземен паркинг на две нива за 45 коли иска да строи държавата чрез АДИС в двора на оранжевата къща на столичния булевард "Васил Левски" и ул. "Иван Вазов". 

Красивата вековна къща в стил цесион от няколко години е празна, преди това в нея се помещаваше посолството на Иран. 

Държавната Агенция за дипломатически имоти в страната за пореден път иска преустройство на сградата. Идеята е да се запази съществуващата двуетажна къща и ограда, а на терена да изникне нова, висока колкото съседното Министерство на спорта. В петък Общински експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) ще разглежда отново искането за промяна на устройствените планове. 

Според действащия регулационен план имотът е с площ 1216 кв.м. В него са разположени две сгради - основната е 477 квадрата и има вход от бул. "Васил Левски" и още един - второстепенен, от ул. "Иван Вазов". В дъното на двора е разположена масивна постройка на един етаж. Обектът има статут на архитектурна недвижима културна ценност с категория местно значение, като неразделна част от него е оградата, пише в обяснителната записка за бъдещия строеж, подписана от арх. Константин Пеев, студио ЕКСА.

Според НИНКН "не се допуска промяна на обемно-пространствените параметри и архитектурна характеристика на единичната недвижима културна ценност", но "се допуска нов обем в имотните граници на единичната архитектурна строителна културна недвижима ценност". 

От предложението за промени става ясно, че се иска УПИ-то с предназначение досега "за БОДК, МВнР" да стане "за административна сграда с обществено делово обслужване на МВнР". Устройствената зона остава "специални терени", където процентът на озеленяване ще е минимален - 20%.  

Мотивираното предложение включва застрояване под нивото на терена на две нива с площ 946 кв.м., като "поради ограничената площ се предвижда автоматизирана система за паркиране без достъп на хора до подземните нива". 

От 2016 г. досега главният архитект на София Здравко Здравков на няколко пъти е връщал проекта за преработка. 

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови