РИОСВ с извънредна проверка на Панчаревското езеро заради маслени петна и мъртва риба

OFFNews 16 май 2020 в 18:05 4576 0

Снимка Архив

В РИОСВ – София е постъпил сигнал за наличие на големи маслени синьо-зелени петна по повърхността на Панчаревското езеро и мъртва риба в близост до ВЕЦ „Кокаляне“. Експерти на РИОСВ – София, съвместно с Басейнова дирекция „Дунавски район“, лаборaторията към Изпълнителна агенция по околна среда и представители на районна администрация „Панчарево“ извършиха извънредна проверка на място. Това съобщиха от екоинспекцията за БНР.

Направен е обход и оглед на участъка от р. Искър от моста над реката в местност Зона на отдих „Плажа”. Установени са наличие на маслени петна, които представляват маслен филм по повърхността на водата, както и умряла риба. Взети са контролни водни проби от реката, а резултатите ще бъдат оповестени след анализа.

Извършена е проверка на ВЕЦ „Кокаляне“, при която е установено, че на 11.05.2020 г. е настъпила авария на работното колело на едната турбина. Отстраняването на аварията от 11.05.2020 е извършено на 15.05.2020 г. поради необходимостта от осигуряване на свободен обем в язовир Панчарево, за което дружеството е изискало съдействие от „Напоителни системи“ ЕАД (което стопанисва съоръженията на язовир Панчарево). От страна на дружеството, което експлоатира ВЕЦ „Кокаляне”, на 15.05.2020 г. са предприети действия за отстраняване на аварията, като за целта е включена аварийна помпа за източване на водите от изтичалото.

При работата на помпата е засмукана рибата в изтичалото, което е причина за наличието на умряла риба и в р. Искър. Установените маслени петна в реката под моста в местност Зона за отдих „Плажа” са в резултат на работата на аварийната помпа и отмиване на смазочна течност.

За настъпилата авария дружеството не е уведомило Басейнова дирекция „Дунавски район” и Министерство на околната среда и водите. За установените нарушения ще бъдат предприети административно-наказателни мерки.

Според приложение 1 на Закона за водите язовир „Панчарево“ е един от комплексните и значими язовири, наблюдавани от МОСВ. Той се стопанисва от „Напоителни системи“ ЕАД към МЗХГ. Язовирът не е предназначен за питейно-битово водоснабдяване. Водите му се използват за напояване и промишлено водоснабдяване.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
X

Предизборно със Светльо Витков