Ректорските заплати ще зависят от развитието на университета

Справилите се най-добре ще добавят 36 хил. лева годишно към възнагражденията си. Останалите на дъното няма да вземат и лев отгоре

Александра Маркарян Последна промяна на 28 юли 2020 в 08:00 2786 2

Снимка Brett Jordan/unsplash.com

Ректорските заплати ще се определят по нови правила, валидни за всички държавни висши училища. Възнагражденията им вече ще зависят от развитието на университета.

Те са разписани в проект за наредба на министъра на образованието Красимир Вълчев, която предстои да бъде гласувана от Министерския съвет през август.

Всеки ректор ще сключва договор за управление с министъра, в който ще са вписани задълженията му за изпълнение на политиката за развитие на съответното висше училище с конкретни механизми и показатели за изпълнението. Политиката ще изготвяна от заинтересованите страни и утвърждавана от министъра.

Ректорското възнаграждение ще се формира като съвкупност от основно месечно и допълнително годишно. Основното ще е 20% от основната му заплата като хабилитиран преподавател, а останалата част ще зависи от размера на субсидията за издръжка на обучението за текущата година, която пък зависи не само от норматива за специалностите, а и от броя на студентите, и от комплексна оценка за качеството. Ако годишната субсидия е до 5 млн. лева, в ректорската заплата ще влизат 300 лева. При 5 до 10 млн. сумата е 350 лв. ,ако е от 10 до 20 млн. - 400 лв., от 20 до 40 млн. - 450; от 40 до 60 млн. - 500 лв. и ако надхвърля 60 млн. лева - 600 лв.

Допълнителното възнаграждение ще зависи от степента на изпълнение на заложените в договора за управление цели, задачи и целеви стойности. Тя ще се оценява с оценка от 1 до 4. 1 означава ниско изпълнение (0% - 24% изпълнение на задачите); 2 - средно изпълнение (25% - 49% изпълнение на задачите); оценка 3 – високо изпълнение (50 % - 74% изпълнение на задачите); оценка 4 – много високо изпълнение (75% - 100% изпълнение на задачите).

Ако общата оценка за изпълнение на заложените в политиката на ВУ цели и задачи е най-ниската - 1, годишно допълнително възнаграждение няма да се полага. Ако тя е 2, то ще е 6000 лв., ако е 3 - 18 хил., ако е най-високата - 4 - 36 хил. лева.

При оценка със стойност след десетичната запетая допълнителното възнаграждение се определя като фиксирана сума за съответната пълна оценка, към която се добавя стойността в лева за всяка стотна. За всяка стотна между оценка 1 и 2 размерът ще е 60 лв., между 2 и 3 - 120, между 3 и 4 - 180 лв.

Общата оценка за изпълнението на политиката за развитие на висшето училище ще се изчислява по формулата:

където:

ОИ е годишната оценка за изпълнението на политиката за развитие на съответното висше училище;

Оi е средноаритметичната оценка от изпълнението на задачите от цел i (получава се, като сборът от оценките на всички задачи към съответната цел се раздели на броя им);

Тi е коефициент на тежест на цел i.

Ректорът ще има право на възнаграждение от момента на сключване на договора за управление с образователния министър. Той ще се прекратява при прекратяване на договора за управление.

Основното възнаграждение ще се изплаща месечно, допълнителното - веднъж годишно, до 30 дни, след като министърът получи ежегодния отчет на ректора за изпълнението на задълженията му по договора. При приемането на отчета министърът ще определя оценките за изпълнение на заложените цели, задачи и целеви стойности и ще ги остойностява.

При прекратяване на договора за управление преди приемането от министъра на образованието на ежегодния отчет допълнителното възнаграждение се изплаща пропорционално на периода на заеманата длъжност ректор.

Възнаграждението на назначения временно изпълняващ длъжността ректор се определя като фиксиран месечен размер в заповедта за назначаването му.

Целта на документа е определянето на общи за всички държавни висши училища правила, въз основа на които да се определят възнагражденията на ректорите на тези висши училища - посочва министър Вълчев в мотивите си към внесената проектонаредба.

"Наредбата цели чрез механизъм за определяне на допълнително възнаграждение в зависимост от изпълнението на заложените в договора за управление цели, задачи и целеви стойности, да стимулира ректорите на държавните висши училища да изпълняват утвърдената от министъра на образованието и науката политиката за развитие на съответното висше училище", допълва той.

Проектът не изисква допълнителни финансови средства от държавния бюджет. Средствата за възнагражденията, изплащани по реда на тази Наредба, са за сметка на бюджетите на висшите училища.

За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

300

2

гоуемио

28.07 2020 в 08:59

Имам някои забележки относно функцията Φ(x), която по предположение е диференцуема в затворения интервал [a, b"> и следователно функцията f(x) е дефинирана и непрекъсната в някой интервал, но ∆ функцията ϕ(t) е дефинирана и притежава непрекъсната първа производна в някой интервал.

8740

1

cepcem

28.07 2020 в 08:21

Епа, хитро е да дадеш 600 лева на човек, който трябва да разпредели над 60 милиона. Ще има стимул да се справи добре.