Провеждането на ученическия час в музея или театъра отново възможно

Александра Маркарян 08 август 2017 в 17:59 4837 0

Какъв по-добър начин да запознаете децата с музикалните инструменти от това да ги заведете там, където могат да ги видят и чуят?

Организираните ученически посещения в музеи, театри, на концерти отново ще станат възможни с промяна в документ на Министерството на образованието и науката. Проектът за изменение на Наредба 10 е внесен за обсъждане и предстои гласуването на постановлението от Министерския съвет.

Действащата от миналата есен наредба предизвика смут сред учителите и на практика ги отказа да опитват да правят часовете интересни и полезни например с посещения в музеи или театри. Причината - за всяко такова посещение директорът трябваше да информира началника на регионалното управление на образованието поне 7 дена по-рано, но преди това учителят трябваше да вземе писменото съгласие на всеки родител/настойник на ученик в съответния клас. След цялото това усилие началникът можеше да реши, че организираната проява не е достатъчно добра и да я спре в 7-дневен срок от получаване на уведомлението.

Брожение сред учителите преизвика преосмислянето на текстовете в наредбата. Редакцията им гласи, че "по време на учебната година учениците може организирано да посещават обществени, културни и научни институции и природни обекти в зависимост от темите в учебното съдържание, да участват в организирани прояви, изяви и мероприятия, както и в пътувания, които не са предмет на уреждане в наредбата по чл. 79, ал. 5 от Закона за туризма", тоест не са екскурзии, организирани от туроператор.

Редът, според поправения текст, ще се определя от правилника на училището, а провеждането ще контролира директорът.

Ако учителят реши да заведе децата някъде извън населеното място, където е училището, ще праща имейл на началника на регионалното управление 3 дни преди заминаването. Той отново ще може да го спре, ако прецени, че замисленото не е подходящо за децата.

Пак ще се иска съгласието на родителите, но всяко училище ще решава как да организира получаването му. Вече не се иска то да се дава писмено, нито да се предоставя на началника на регионалното управление на образованието.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови