Quantcast

Проверяват откъде мирише зле в Разград

OFFNews Последна промяна на 22 август 2018 в 16:14 2374 0

Хора от Разград са подали сигнали за миризма на сероводород в ранните и късни часове на денонощието. Екоинспектори са направили проверка.

Това съобщиха от Регионалната инспекция по околната среда и водите в Русе.

Сигналите са постъпили от западните и централни части на града. При извънредните обходи не са констатирани миризми в района.

Били са направени проверки на Градската пречиствателна станция за отпадъчни води и тази на "Биовет" АД-клон Разград, които се намират на съседни площадки, в Западна промишлена зона на града. Били са взети проби от отпадъчни води от изхода на пречиствателното съоръжение на "Биовет" АД. Пробите ще се изпитват по 10 физико-химични показателя в Регионална лаборатория - Русе към ИАОС, а резултатите се очакват до седмица. От "Водоснабдяване Дунав" ЕООД, е изискана информация за технологията на третиране на отпадъчните води и утайките, отделени от всеки етап на пречистването.

Проверка е извършена и в "Биовет" АД-клон Разград. Заради съмнения за компроментирани ферментационни процеси, от дружеството е изискана информация относно водените микробиологични процеси в периода 13-20 август 2018 г. Не са установени несъответствия в документацията относно технологичните процеси.

На дружеството са дадени предписания да уведомява инспекцията в срок до 24 часа за наличие на провалени ферментации, които не подлежат на допълнителна обработка. Екоинспекцията е в готовност да извърши допълнителни проверки, както и ще изиска информация, свързана с експлоатираната канализационна система и количество на формираните отпадъчни води от производствата.