Проведе се първото заседание на Съвета на децата за 2018 г. в Хасково

Последна промяна на 30 април 2018 в 15:54 1185 0

Снимка ДАЗД - пресцентър

Представителите на гласа на младите хора от цялата страна обмениха идеи и планираха редица инициативи за популяризиране на правата на децата в рамките на първото за годината редовно заседание на Съвета на децата.

Домакин на тридневната среща на националния детски консултативен орган към Държавната агенция за закрила на детето беше град Хасково.

Младите хора разказаха на председателя на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) д-р Елеонора Лилова, кмета на Община Хасково г-н Добри Беливанов и на заместник областния управител д-р Стефка Здравкова за ползотворната среща.

„Всички ние, независимо че сме от различни области, говорим на един език и искаме да градим бъдещето заедно. Като посланици на детството, заедно с възрастните обсъждаме проблемите и търсим най-добрите решения, за да реализираме пълноценно правата си“ ,заяви председателят на Съвета на децата Йоана Захариева.

Председателят на ДАЗД д-р Лилова благодари на членовете за направените предложения:

„Разчитам вашите идеи да достигнат до всяко дете в страната, за да създадем заедно промяната, която искате. Продължавайте да работите все така отговорно и да приемате като своя мисия изразяването на мнението на младите хора от цялата страна“.

Сред основните теми, дискутирани по време на заседанието, бяха промяната на грижата за децата с противообществени прояви и тяхната социализация и адаптация, възможностите за психологическа подкрепа на учениците и ролята на педaгогическите съветници, психолозите в училище, както и националната телефонна линия за деца 116 111.

Членовете на Съвета на децата планират през месец юни да проведат инициативата „Седмица за здравословно хранене“. През лятната ваканция ще организират спортни дейности и състезания, както и пунктове, в които децата ще имат възможността да се запознаят с различни спортове, изкуства, фолклор.

Новата учебна година ще стартира с провеждането на кампания за толерантност и ненасилие в училищата. Младите хора ще подкрепят и изпълнението на целите, заложени в Националната програма за закрила на детето за 2018 г.