Правата на деца обсъждаха представители на институции с докладчика към ООН – г-жа Мод де Бор-Букикио

ОFFNews Последна промяна на 05 април 2019 в 12:53 463 0

Работна среща, под председателството на д-р Елеонора Лилова, се проведе между представители на Държавната агенция за закрила на детето, Министерство на здравеопазването и Агенцията за социално подпомагане, със специалния докладчик към ООН – г-жа Мод де Бор-Букикио.

На срещата бяха обсъдени въпроси като: продължаването на реформата в областта на детското правосъдие, защитата на децата от насилие в дигиталната среда, информационни кампании по темата за насилието, посредством различни комуникационни канали и работа с медиите. Обсъди се нуждата от всеобхватна правна защита срещу всички форми на насилие над деца и развитието на реформата в областта на детското правосъдие.

Председателят на ДАЗД – д-р Елеонора Лилова, заяви, че „ангажимента на българската държава в борбата със сексуалната експлоатация и сексуалното насилие над деца, както и защитата на правата на децата, жертви на сексуална експлоатация и сексуално насилие, са едни от основните приоритети в дейността на Държавната агенция за закрила на детето.

В съвременния свят сексуалната експлоатация и сексуалната злоупотреба с деца са нараснали до тревожни размери, особено с широкото навлизане и използване на информационните и комуникационните технологии, както от децата, така и от извършителите на посегателства срещу тях. Превенцията, и борбата срещу този вид сексуална експлоатация и сексуална злоупотреба с деца изискват засилено национално и международно сътрудничество“.

Д-р Лилова подчерта, че посещението на г-жа Букикио в България дава възможност за споделяне на опит и добри практики в борбата срещу продажбата на деца, детската проституция и детската порнография, както и за усвояване на нови методи за превенция на тези явления.

Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2017-2020), представлява национална рамка за координация относно насилието срещу деца, която създава механизъм за комуникация между държавните органи, представителите на гражданското общество и неправителствения сектор във връзка с необходимите мерки за превенция на насилието във всичките му форми.

Основните стратегически цели са: повишаване на ефективността на мерките за закрила на децата от насилие; създаване на ефективна система за превенция на домашното насилие над деца; превенция на сексуалното насилие, сексуалната злоупотреба и сексуалната експлоатация на деца, и др.,пкато основният фокус е насочен към мерки, свързани с по-широката информираност на децата и подобряване взаимодействието между институциите/организациите в работата по случаи на деца, жертви на насилие, или в риск от насилие. Особено внимание е обърнато на мерките за позитивно родителство, защита на децата от насилие в дигитална среда и превенция на наркоманиите.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови