Почина Елена Киркова: първата жена професор по химия в Софийския университет

OFFNews Последна промяна на 30 април 2020 в 10:37 5245 0

Снимка OFFNews

Факултетът по химия и фармация на Софийския университет

Почина проф. Елена Костадинова Киркова - първата жена професор по химия в Химическия факултет на Софийския университет, съобщи Алма матер.

Проф. Киркова е починала на 27 април.

Тя е родена на 24.07.1923 г. в Свиленград. През 1948 г. се дипломира с отличен успех в СУ по специалността „Химия“. Преподавателската си работа започва като учител в родния си град. От 1951 г. до оттеглянето си от активна работа през 1989 г. тя работи в Софийския университет като асистент, доцент (1971 г.) и професор (1984 г.) в катедра "Неорганична химия" на тогавашния Физико-математически, след това – Химически факултет (сега Факултет по химия и фармация). От 1968 г. е кандидат, а от 1983 г. - доктор на химическите науки. Специализира в Московския държавен университет „Ломоносов“ за използване на радиоактивни индикатори при изследване на процесите на съкристализация и в Лабораторията по кристален растеж на Университета „Saint Gerome” в Марсилия, Франция.

Чете лекции в СУ и в Шуменския университет. От 1979 г. продължава и доразвива въведените от акад. проф. Георги Близнаков нови подходи в университетското образование по обща и неорганична химия за студенти-химици, заедно с проф. дхн Добри Лазаров. През 1982 г. проф. Киркова за първи път в страната поставя и чете до 1990 г. курс по химия на веществата с висока чистота. И след пенсионирането си тя продължава преподавателската си работа, като в периода 1995-2003 г. чете курс „Съвременно състояние и перспективи за развитие на неорганичната химия” в сегашния Департамент за информация и усъвършенстване на учители на Софийския университет.

Учебниците на проф. Киркова „Обща химия“ и „Химия на елементите и техните съединения“ са сред основните университетски учебници по обща и неорганична химия в България.

Проф. Киркова е автор на повече от 100 научни и научно-методични публикации, голяма част от които са публикувани в международни списания и многократно цитирани в научната литература.

Проф. Киркова започва научните си занимания в област, инициирана от бъдещия академик Георги Близнаков. Съвместните им публикации и следващи статии на Киркова и сътрудници привеждат експериментални доказателства за въведената от Близнаков теоретичната представа за влиянието на адсорбцията на примеси върху кристалния растеж. Конструираната за целта прецизна апаратура е възпроизведена в редица чужди лаборатории. В по-нататъшната си изследователска работа, с участието на редица свои ученици и сътрудници, проф. Киркова развива методите за получаване на монокристали от нискотемпературни разтвори, провежда множество изследвания върху разтварянето, кристализацията и съкристализацията на малко разтворими съединения, развива методите на масовата кристализация, създава технологии за получаване на вещества с висока чистота.

"Проф. Киркова съчетаваше задълбочеността, прецизността и „любопитството“ на учен с изключителна енергичност. Това съчетание е може би един от факторите, заедно с реалните нужди на икономиката, определил нейното желание и действително огромните ѝ усилия за практическо приложение на опита и научните резултати, натрупани от нея и сътрудниците ѝ", пишат от СУ.

През 1980 г. проф. Киркова основава (по инициатива на акад. Близнаков) и ръководи до пенсионирането си Проблемна научноизследователска лаборатория (ПНИЛ) по особено чисти вещества към Химическия факултет на Софийския университет със задача да развива учебна дейност, фундаментални, научно-приложни и технологични изследвания в областта на веществата с висока чистота и да осъществява пилотното им производство.

Проф. Киркова е наградена с орден „Кирил и Методий” (1981), носител е на значката „Отличник на БАН” (1982), на Почетен знак на Софийския университет „Св. Климент Охридски” със синя лента (2003). Почетен гражданин е на Свиленград от 2013.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови