Пътуващите учители с пари за транспорт, ако преподават в населено място с до 5000 жители

Александра Маркарян Последна промяна на 30 януари 2017 в 10:44 5475 0

Меглена Кунева, проф. Николай Денков

Снимка БТА/Петър Кръстев

Наредбата е подписана от Меглена Кунева и обнародвана на 27 януари - денят, в който министър Кунева предаде управлението на МОН на служебния министър проф. Николай Денков.

Учителите, които пътуват от мястото, където живеят, до по-голямо селище, също ще могат да получават пари за транспорт, но при условие, че парите идват от бюджета на училището. Това гласи анекс към Колективния трудов договор за системата на народната просвета от 16 декември 2016 г.

Сега държавата възстановява разходите само на педагозите, които работят в малки селища извън местоживеенето си. Наредба на МОН, обнародвана на 27 януари и влязла в сила със задна дата - 1 януари, определя като малки населените места с до 5000 жители. В този обхват попадат 50% от детските градини и повече от 45% от училищата в страната. В тях работят повече от 75% от пътуващите педагози.

Разходите на останалите 25% от учителите, които работят извън селището, в което живеят, ще бъдат възстановявани по преценка на директора, ако в училищната каса има достатъчно пари.

Транспортните разходи при междуградските пътувания до и от училището към местоживеенето на педагогическите специалисти (учителите, директорите и заместник-директорите, които изпълняват норма преподавателска работа) се възстановяват на работещите по трудов договор в общинско или държавно училище (разходите на работещи в частни училища не се възстановяват).

Не се възстановяват разходи за вътрешноградски превоз.

Възстановяват се разходите за обществен автобусен и ж.п. транспорт, както и за пътувания с лични МПС.

Не се осигурява възстановяване на транспортните разходи на учителите, когато се пътува с организиран от училището транспорт, както и ако те ползват безплатен превоз на друго основание, предвижда наредбата.

Транспортните разходи се възстановяват в пълен размер за времето на изпълнение на служебните задължения по трудов договор. Ако учителят работи по повече от един трудов договор в едно населено място, възстановяването е по основния му трудов договор. Ако работи по няколко договора в различни населени места, размерът на възстановяваните транспортни разходи се определя за всяко работно място, така че да не се допусне дублиране.

Парите се изплащат до 2 месеца след представяне на изискваните документи (напр. билети, фактури, абонаментни карти) и след издаване на заповед от директора за изплащането им. Не се плащат транспортни разходи за времето на платен или неплатен отпуск.

Ако преподавателят реши не да пътува всеки ден до населеното място, където работи, а да наеме жилище там, има право на възстановяване на разходите за наем. И тук е в сила условието той да работи по трудов договор.

Той трябва да предостави договора и адресната си регистрация по настоящ адрес в населеното място, където работи. Размерът на възстановяваните разходи за месечен наем не може да надвишава с повече от 30% размера на разходите за транспорт от местоживеенето на педагогическия специалист до населеното място на местоработата му и обратно за най-евтиния вид транспорт при условията на тази наредба.

Възстановяването на парите за наема също става в 2-месечен срок след представяне на документ, удостоверяващ заплащането на наема.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови