Пак писаха тройка на кабинета за грижата му за децата

OFFNews Последна промяна на 18 май 2017 в 16:41 1339 0

Снимка НМД

Правителството ни получи оценка Среден (3.20) за грижата към децата пред изминалата 2016 година. Националната мрежа за децата определи оценката след анализиране областите "Образование", "Здравеопазване", "Правосъдие", "Семейна среда" и "Спазване на Конвенцията на ООН за правата на детето".

Общата оценка е по-ниска от миналогодишната (3,28). С шест стотни по-високо е оценено само здравеопазването - Среден (3,64), двойка са писали от НМД на спазването на Конвенцията.

Правосъдие - Среден (3.05)

Спадът в оценката тук е с 40 стотни, а причината - няма реформа на системата за детско правосъдие въпреки проекта на министерството от 2016-а. Според специалистите трябва да бъде създадена подходяща обстановка на децата по време на съдебен процес, спокойна среда на работа с тях и сигурност при даването на показания. Сериозен проблем е, че планът за превенция на агресията е само на хартия, а комуникацията между различните институции е нулева. 

В същото време, ситуацията в социално-педагогическите интернати (СПИ) и възпитателните училища-интернати (ВУИ) продължава да бъде изключително тревожна от гледна точка на качеството на живот на децата, настанени там, констатират от НМД.

Семейна среда - Среден (3.01)

Относно семейната среда има напредък, макар и минимален, а в оценката той се изразява в една-единствена стотна. Увеличава се броят на децата, лишени от родителска грижа, настанени при роднини и близки, но все още липсва цялостен подход за подкрепа на тези деца и семействата, при които са настанени. Остава проблемът с осиновяването, а разсиновяването е все още допустимо. Проблем е и финансовото подпомагане на семействата след изчерпването на средствата по европроекти.

Здравеопазване - Среден (3.64)

Най-високо оценената подобласт е „Детска смъртност“ - Добър (4,36), следвана от „Болнична и доболнична помощ“ - Среден (3.71). Постигнат е напредък при превенцията при ранната детска смъртност, но ранните раждания и услугите за неосигурените майки остават сериозен проблем. Данните за хранителните навици на децата са плашещи. Децата пълнеят заради вредни навици и стрес, показват данните. В 30% от случаите причината за повечето килограми е стрес. Юношите ни са сред първенците по употреба на алкохол и цигари. Значителна част от тийнейджърите водят полов живот от 15-годишни.

Образование - Среден (3,44)

Основен проблем тук е образованието на малцинствените групи и бедните. Той остава нерешен въпреки реформите в сектора. В малките градове и селата проблем е и достъпът до училище, а процентът на отпадане все още е висок. Неясно остава какво точно се има предвид под "приобщаващо образование" у нас. Експертите препоръчват да се приеме интегрирана междусекторна стратегия за ранното детско развитие и изпълнението ѝ да стане национален приоритет.

Конвенция на ООН - Среден (2.86)

Най-ниско оценената подобласт е Недискриминация - със Слаб (2.13). Този сектор продължава да получава възможно най-ниската оценка. Липсва детски омбудсман, който да извършва контрол на нарушените права. Няма добри специалисти не само в малките градове, а и в големите, няма детски съд, а децата в риск от бедност и социална дискриминация са 43,7%.