Основно образование ще се завършва в VII клас

Запазва се приемът в математическите гимназии след IV клас, разрешават училищата сами да определят учебните предмети, да съставят плановете си и да разпределят програмата

Александра Маркарян 10 септември 2015 в 17:31 26192 3

Милена Дамянова

Снимка БГНЕС/Гергана Костадинова

Милена Дамянова (ГЕРБ) е основният вносител на законопроекта за предучилищното и училищното образование

Основно образование ще се завършва в VII, а не в VIII клас. Запазва се приемът след IV клас в математическите училища. Училищата ще имат правото сами да определят профилите и професиите си, да съставят учебните си планове по класове, да разпределят учебната програма според потребностите на учениците, да определят учебните предмети и да разработват учебните програми в определени случаи.

Това предвиждат приетите окончателно днес текстове от проектозакона за предучилищното и училищното образование с основен вносител бившият зам.-министър на образованието Милена Дамянова (ГЕРБ).

Законопроектът трябва да влезе в сила от учебната 2016/2017 г. в I, V и VIII клас.

След като миналата седмица депутатите приеха частните училища и детски градини също да получават държавно финансиране при определени условия, разписаха броя и вида на образователните стандарти и отхвърлиха предложението на ДПС майчиният език да се учи като предмет от задължително-избираемата подготовка, днес те продължиха с детайлното разписване на институциите в системата на предучилищното и училищното образование - яслите, детските градини, училищата, центровете за подкрепа на личностното развитие и специализираните обслужващи звена.

В детска градина, и по новия закон, ще се постъпва от 3-годишна възраст, като се допуска приемането и на 2-годишни деца. В детската градина може да се разкриват яслени групи за деца от 10 месеца до 3 г. Децата ще се отглеждат, възпитават, социализират и обучават по стандарти за ранно детско развитие, утвърдени от министрите на здравеопазването и образованието.

Както и сега, законът позволява задължителните предучилищни групи, да са не само в детските градини, а и в училищата при спазване на условията на държавния образователен стандарт за предучилищното образование и на стандарта за физическата среда на детските градини, училищата и центровете за подкрепа на личностното развитие.

В Центровете за подкрепа на личностното развитие ще се организират дейности, подкрепящи приобщаването на децата в сътрудничество с учители от училището им. Там няма да може да се завършва клас, етап или степен, нито да се придобива професионална квалификация.

Специализираните обслужващи звена са институции за изпълнението и популяризирането на дейности, свързани с реализиране на образователните политики и с информационно-техническото осигуряване на системата на предучилищното и училищното образование.

Законът дава значителна автономия на детските градини, центровете и училищата. Те сами ще могат да определят свои политики за развитие, да разписват собствени правилници, да избират организацията, методите и средствата на обучение с цел осигуряване на качествено образование, да определят свои символи, ритуали и униформено облекло, да участват в международни образователни програми и проекти.

Автономията на училищата включва и правото да определят профилите и професиите, както и самостоятелно да избират и съставят свои учебни планове за съответния клас, да разпределят учебната програма в зависичост от потребностите на учениците, да определят учебните предмети и да разработват учебните програми в някои случаи, се казва в един от приетите днес текстове.

Една от големите промени е в структурата на училищното образование.

По вид те ще са специализирани и неспециализирани, а според етапа или степента на образованието неспециализираните ще са:

1. начални (І-ІV клас включително), както и сега;

2. основни (І-VІІ клас включително), като тук основното образование ще се завършва с година по-рано от сега;
3. гимназии (VІІІ-ХІІ клас включително);

4. обединени (І-Х клас включително) - сега няма такъв вид училища, а създаването им цели осигуряване на възможността учениците да завършват средното си образование още в X клас и да излизат от системата с диплома, която обаче не им дава право да кандидатстват в университет;

5. средни (І-ХІІ, V-ХІІ включително).

Според съдържанието на подготовката гимназиите, както и сега, ще са профилирани и професионални, като последните вече ще могат да бъдат не задължително държавни, а и общински, когато обучават по професии, значими за устойчивото развитие на общината, пише в текстовете.

Неспециализираните училища пък ще могат да бъдат обявявани за иновативни с решение на министъра на образованието или за училища с национално значение с решение на Министерски съвет. В този случай те ще се преобразуват от общински в държавни.

Иновативни, по смисъла на закона, означава училища, които "разработват и въвеждат елементи по отношение на организацията и/или съдържанието на обучението" или "организират по нов начин учебно съдържание, учебни програми и учебни планове". По-конкретно критериите ще бъдат разписани в държавен образователен стандарт.

Неспециализираните училища ще имат право самостоятелно да определят организацията на обучението, учебните предмети, да разработват учебните планове и учебните програми.

Специализираните училища ще са: спортни (V-ХІІ клас включително); по културата (І-ХІІ или V-XII или VІІІ-ХІІ клас включително); по изкуствата (І-ХІІ, V-ХІІ клас или VІІІ-ХІІ клас включително); духовни училища (VІІІ-ХІІ клас включително).

Спортните училища ще са държавни или общински, а тези по културата и изкуствата - държавни.

Специализираните училища също ще могат да бъдат обявени за иновативни.

Запазва се приемът на ученици след IV клас в математическите и природоматематическите гимназии, решиха депутатите. Според новия закон обаче те ще трябва да се преименуват, ако искат да запазят този прием, в средни математически/природоматематически училища, пише в преходните и заключителни разпоредби, които все още не са гласувани от депутатите.

Сега съществуващите основни училища, в които се извършва обучение до VIII клас включително, ще трябва да се преобразуват в обединени и да обучават до X клас включително, пише още в преходните и заключителни разпоредби. Те ще могат да обучават по стария ред, като след VIII клас издават диплома за основно образование, и през учебната 2016/2017 г.

  Най-важното
  Всички новини
  Най-четени Най-нови
  За писането на коментар е необходима регистрация.
  Моля, регистрирайте се от TУК!
  Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
   
  X

  Иво Мирчев: Пеевски усети, че съдебната власт му се изплъзва и свали правителството