Одобрявате ли повторното използване на отпадните води?

ОFFNews Последна промяна на 05 август 2014 в 14:11 1296 0

Европейската комисия започва обществена консултация за повторната употреба на отпадните води.

Комисията се допитва до гражданите, професионалните организации и публичните органи за мнението им за възможните мерки за повторното използване на пречистени отпадни води. 

Общественото допитване е провокирано от недостига на вода, който е проблем в сухите региони с ниско количество на валежите и висока гъстота на населението, както и в региони с умерен климат, в които се развива активна селскостопанска, туристическа или промишлена дейност. Изменението на климата в световен мащаб води до изостряне на тези проблеми, а в средносрочен и дългосрочен план се очаква то да окаже значително въздействие на много места по света. Появява се надпревара за водни ресурси между различните сектори, използващи вода, като в същото време висококачествените водни източни трябва да бъдат защитени и запазени за снабдяване с питейна вода, посочват от комисията. На тези проблеми може да се реагира чрез по-широка повторна употреба на пречистени отпадни води най-вече в селското стопанство, промишлеността и градовете. В момента по-голямата част от отпадните води от пречиствателните станции в градовете се излива във водни басейни без да се използва потенциалът на решенията за повторна употреба на тази вода.

Ако искате да вземете участие в консултацията в лично качество или от като представител на организация, можете да попълните въпросника на този адрес до 7 ноември 2014 г.

Резултатите ще бъдат отразени в оценка на въздействието във всички основни аспекти на повторното използване на водата, включително за селскостопански, градски, промишлени и развлекателни цели. През 2015 г. Комисията възнамерява да представи официално предложение въз основа на фактите от оценката на въздействието.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови