Обучават учителите да оказват първа помощ, всяко дете с достъп до психолог

OFFNews Последна промяна на 10 април 2017 в 11:08 2877 1

Снимка БГНЕС/Гергана Костадинова

Министърът на образованието в служебния кабинет проф. Николай Денков представя на пресконференция мерки за превенция на агресията в училище.

Всички учители ще бъдат обучени да оказват първа помощ, а учениците ще имат достъп до психолог.

Това са две 22-те мерки в плана за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в училищата, представени днес от служебния министър на образованието проф. Николай Денков. Половината от тях трябва да бъдат изпълнени до края на 2017 г. Срокът за част от останалите е декември 2018-а, а има и постоянни мерки.

До края на май 2017 г. всички възпитатели в детските градини и педагози в училищата ще минат през инструктаж какво да правят в случай на инцидент. Те ще трябва задължително да се консултират с личните лекари на учениците. Учителите ще бъдат обучени и за работа с деца с емоционални и поведенчески проблеми. Те ще бъдат инструктирани и как да се борят и с агресията и кибертормоза.

Учениците също ще бъдат обучени как да действат при инцидент, насилие или друга критична ситуация.

До юни 2017 г. ще се предложат промени в наредбата на Министерство на здравеопазването за здравните кабинети в училищата. Те трябва да предвидят осигуряване на медицинско обслужване във всяко училище. Ако някое няма нито лекар, нито медицинска сестра, нито фелдшер, ще трябва да получи обслужване от спешната помощ или близко до училището/детската градина лечебно заведение.

В училищата ще бъдат разлепени плакати за националната телефонна линия за деца 116 111.

На принципа „връстници обучават връстници“ пък децата ще разясняват на съучениците си правата им на закрила срещу насилие. Предвидени са ролеви игри и беседи, както и открити уроци с участието на родителите.

Новата учебна година ще започне с преработен държавен образователен стандарт за приобщаващото образование. В него ще бъдат включени правила за координация при превенция на агресията и за работа с родителите.

До края на 2018 г. трябва да бъдат осигурени необходимите средства за медицинско обслужване на всяко училище. За всяко дете, независимо от големината на училището, ще бъде осигурен и достъп до психолог или педагогически съветник. На областно ниво ще има психолози, които да работят по превенция на насилието.

Планът допълва съществуващия Механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище. Той е разработен от експерти на МОН съвместно с представители на омбудсмана на Републиката, Министерството на здравеопазването (МЗ), Министерството на вътрешните работи (МВР), Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), Изпълнителна агенция „Социално подпомагане“ (АСП), Националното сдружение на общините в Република България и други.