НОИ пусна инструкции за българите с гръцки пенсии

Нели Чолашка Последна промяна на 10 декември 2013 в 13:31 5162 0

Национален осигурителен институт (НОИ)
Национален осигурителен институт (НОИ)

 

Гръцкият осигурителен институт (ИКА) е въвел изискването пенсионерите, получаващи пенсии от Гърция, да притежават единен персонален осигурителен номер (АМКА), предупреди Националният осигурителен институт (НОИ).

ИКА, чрез който се изплащат пенсиите и от другите гръцки осигурителни каси, е спрял изплащането на пенсиите на хора, които не притежават такъв номер.

Издаването на този номер е въведено в началото на октомври 2009 г. и има вероятност българските граждани, получаващи гръцка пенсия и напуснали страната преди тази дата, да се окажат със спрени пенсии, напомниха от българския пенсионен институт.

Тяхното изплащане може да бъде възстановено след издаването на осигурителен номер АМКА.

Осигурителният номер АМКА може да бъде получен и по електронен път. За целта е нужно заинтересованите лица да изпратят на е-майл georgoulaki@idika.grследните данни и сканирани документи:

  1. Фотокопие на лична карта;
  2. Трите имена, изписани на латиница;
  3. Дата на раждане;
  4. От кой осигурителен институт се получава пенсията (ИКА или ОГА);
  5. Номер на пенсията (седем числа);
  6. Гръцки данъчен номер АФМ.

Осигурителният номер АМКА се получава в рамките на 24 часа от изпращането на документите. След получаването му той трябва да бъде изпратен с препоръчано писмо до ИКА на адрес:

 ΠΕΡ/ΚΟΥΠΟΚ/ΜΑΙΚΑ - ΕΤΑΜΑΘΗΝΑΣ – 001, ΤμήμαΠληρωμώνΣυντάξεων, Αγησιλάου 48 / 104 36 AΘHNA, GREECE

 Телефонът за връзка в Гърция при необходимост от допълнителна информация е 0030/ 210 92 86 472.