Неправителствени организации внасят иск срещу Европейската комисия

Искът е заради отказ на ЕК да спре финансирането за изграждане на институции за хора с увреждания

OFFNews Последна промяна на 20 ноември 2019 в 14:30 1898 0

За първи път в историята три правозащитни организации в сферата на уврежданията предизвикват съдебна процедура срещу Европейската комисия поради отказ да бъде спряно инфраструктурно финансиране от ЕС, което България ще използва за изграждане на институции за хора с увреждания. Делото, внесено в Съда на Европейския съюз в Люксембург, оспорва Решение на Европейската комисия да не спре финансиране от ЕС за България.

По-рано през годината Европейката мрежа за независим живот (ЕМНЖ), фондация „Валидити“ (Валидити) и Центъра за независим живот (ЦНЖ) се обърнаха към българското правителство с предложение за незабавно прекратяване на програма, която насочва средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ Фондове) към изграждане на голям брой институции, предназначени за хора с увреждания и възрастни хора.

Въпреки заявения ангажимент на България да провежда политика на деинституционализация, тази инвестиция ще подпомогне заместването на големи специализирани институции с малки такива, като по този начин се избягва решаването на всички сериозни проблеми, предизвикващи дискриминация, социално изключване и сегрегация на тези групи граждани.

Получили отказ за спиране на процедурата от страна на Управляващия орган в България, жалбоподателите се обърнаха към Европейската комисия с искане да бъде спряно финансирането на България от ЕС по тази програма и така да се гарантира съответствие с Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, ратифицирана както от България, така и от ЕС. Комисията отказа да вземе такова решение и не остави друга възможност на организациите-жалбоподатели освен да се обърнат към Съда на Европейския съюз.

Организациите искат отхвърляне отказа на Европейката комисия да прекрати плащанията, свързани с процедура за безвъзмездно финансиране BG16RFOP001-5.002 “Подкрепа за деинституционализация на услугите за възрастни хора и хора с увреждания“ по Приоритетна ос 5 “Регионална социална инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж“. Трите организации са подкрепени от адвокатска кантора „Ковингтън и Бърлинг“.

“Съвършено неприемливо е Комисията да допуска използване на европейски средства от страните-членки по начин, който е в противоречие с Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания”, коментира Инес Булич, заместник директор на Европейската мрежа за независим живот.

Капка Панайотова, директор на ЦНЖ в София, припомня, че чл. 19 от Конвенцията на ООН определя характеристиките на онова, което се нарича „институционална грижа“. Сред изброените е посочена липсата на личен избор и автономност като резултат от наложен стил и режим на живот. Комитетът на ООН по правата на хората с увреждания през октомври 2018 година предупреди България, че преместването на хора от големи социални домове в малки групови къщички не е в съответствие с Конвенцията.”

Според Стивън Алън, изпълнителен директор на Валидити, сегрегацията на хора с увреждания е в нарушение на човешките права и противоречи на основните ценности на Европейския съюз. Той изрази съжаление, че редица страни-членки на Европейския съюз продължават да инвестират сериозни средства от Европейските фондове точно по този начин. 

Утре е официалното представяне на резултатите от задълбочен анализ за негативните последствия от деинституционализацията на деца в България.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови