Над 210 000 души получиха подкрепа от ОП 'Развитие на човешките ресурси'

ОFFNews Последна промяна на 14 март 2019 в 09:31 852 0

През 2018 г. се постигна рекордно ниво на програмиране и ефективно използване на средствата от Европейския социален фонд за постигане на целите на секторните политики в ресора на Министерството на труда и социалната политика. Това каза заместник-министър Зорница Русинова при представянето на напредъка в изпълнението на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) на заседание на парламентарната Комисия по европейски въпроси и контрол на европейските фондове.

По време на дискусията беше одобрен годишният доклад по напредъка на програмите, съфинансирани със средства от Европейския съюз за програмния период 2014-2020 г.

Русинова посочи, че към 11.03.2019 г. размерът на програмираните средства по ОПРЧР възлиза на 2,0961 млрд. лева, което е 98,14 % от бюджета на програмата за настоящия програмен период. Броят на сключените договори е 2641, като тяхната обща стойност е 1,6 млрд. лв. Размерът на извършените плащания е 860 млн. лв., което е малко над 40% изпълнение спрямо финансовия план на програмата.

За да онагледя приноса на ОПРЧР към развитието на политиките на пазара на труда и социалното включване, следва да отбележа, че над 210 000 души получиха различна форма на подкрепа, каза Русинова. Тя добави, че със средства по програмата е осигурена заетост на над 70 000 неактивни и безработни, 50 000 души са преминали през стажове и обучения.

Близо 70 000 лица в неравностойно положение са получили подкрепа с осигуряване на социални и здравни услуги. В изпълнение на дългосрочната политика на правителството по политиката за деинституционализация 20 000 деца са включени в мерки, подкрепящи ранното детско развитие, превенция от изоставяне и изпадане в бедност, подчерта заместник-министър Русинова.

По време на заседанието народните представители отличиха оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ като една от най-успешните програми по време на настоящия програмен период 2014-2020 г.

По оперативната програма за Храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 средногодишно 270 000 пакета хранителни продукти от първа необходимост са достигнали до 600 000 нуждаещи се лица. 210 партньорски общини предоставиха топъл обяд на 51 000 потребители чрез изградените обществени трапезарии.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
X