Над 100 души ще преброят зимуващите водолюбивите птици в България

OFFNews Последна промяна на 07 януари 2020 в 18:01 2927 0

Снимка Емил Тодоров

От 9 до 12 януари Българското дружество за защита на птиците и Изпълнителната агенция по околна среда ще преброяват зимуващите водолюбиви птици у нас.

Над 40 екипа, съставени от над 100 доброволци и членове на БДЗП и участващите партньори, ще посетят всички големи водоеми в страната.

В България ще бъдат обхванати над 200 влажни зони, включващи Дунавското и Черноморското крайбрежие, и всички големи язовири и реки във вътрешността на страната, където зимуват водолюбивите птици.

Участниците ще отчетат броя, вида и разпространението на птиците. Резултатите ще дадат отговор на въпроса повече или по-малко са птиците у нас през тази зима и какви са основните заплахи за тях.

По време на преброяването специално внимание ще се обърне на зимуващите пойни и тундрови лебеди, тъй като през 2020 г. се провежда международното преброяване на двата вида.

В същия период - от 9 до 12 януари, ще бъдат преброени птиците и в почти всички европейски страни и страните от Африка и Близкия Изток.

„Целта на преброяването е да събере точна информация, която да послужи за оценка на промените в състоянието на популациите на наблюдаваните видове птици. Това е показател за промените в средата, която обитават птиците и хората”, коментира Свилен Чешмеджиев, координатор на преброяването от БДЗП.

„Тези проучвания са особено важни и актуални в контекста на темата за климатичните промени, която е на дневен ред в момента навсякъде по света и която засяга всеки от нас”, допълни той.

Още в началото на декември са наблюдавани първите струпвания на северни видове, които редовно зимуват в нашата страна, като например големите белочели и червеногушите гъски, тръноопашатите потапници, звънарките, гмуркачите, нирците и др.

В последните дни на миналата година екип на БДЗП e наблюдавал рекордна численост на зимуващите големи белочели гъски в района на Свищовско-Беленската низина – близо 75 хиляди индивида.

Друг екип на БДЗП е наблюдавал изключително рядката за страната обикновена дропла в района на езеро Дуранкулак. Тундрови лебеди и голямо струпване от над 600 тръноопашати потапници са установени в Бургаските езера по време на редовния мониторинг.

България е предпочитано място за зимуване на редица водолюбиви птици. Сред тях са и видове, включени в Световния червен списък, като ушатия гмурец, червеногушата гъска, малката белочела гъска, тръноопашатата потапница, ледената, кадифената и кафявоглавата потапница и други.

Преброяването на зимуващите водолюбиви птици се провежда в международен мащаб от 1967 г. и е едно от най-масовите събития в областта на природозащитата, включващо близо 15 000 експерти и доброволци. То дава оценка за състоянието на популациите на водолюбивите птици и за състоянието на местата, където те зимуват, много от които са част от екологичната мрежа Натура 2000. Преброяването се извършва в повече от 100 страни и включва около 25 000 влажни зони.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови