МОН пусна пет електронни услуги

OFFNews Последна промяна на 11 юни 2021 в 11:34 790 0

Снимка МОН

Министерството на образованието и науката пусна пет електронни услуги за граждани и юридически лица чрез Портала за достъп до електронни услуги към Държавна агенция „Електронно управление“.

Те са за:

- издаване на удостоверение за придобито до 27.12.1995 г. в България полувисше или висше образование, както и за придобита до 22.05.2007 г. образователно-квалификационна степен „специалист по …”. Услугата е достъпна на електронен адрес ТУК. Удостоверението се издава на български и чуждестранни граждани за ползване в чужбина;

- частните детски градини и училища, които вече ще могат да подават заявления за вписване, промени и отписване от регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование и чрез Портала на електронен адрес ТУК. Частните детски градини и училища не могат да работят, без да са вписани в регистъра и да имат издадено удостоверение за това.

- частните професионални колежи, които ще могат да подават заявления за вписване, промени и отписване от регистъра на професионалните колежи през Портала за електронни административни услуги на електронен адрес ТУК.

Другите две електронни услуги се отнасят до предоставянето на вътрешни административни услуги. Електронно заявление за издаване на писмено съгласие за промяна на предназначението на сграда или на част от сграда, отредена за обект на образованието и науката, може да се подаде на електронен адрес ТУК. Електронно заявление за издаване на писмено съгласие за изменение на подробни устройствени планове за промяна на предназначението на урегулирани поземлени имоти, отредени за обекти на образованието и науката, може да се поиска чрез заявление, подадено ТУК.

Остава и възможността за подаване на заявленията по пощата и на място в Центъра за административно обслужване на МОН.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
X