КЗК спря поръчката на Карнобат за пречиствателна станция

Последна промяна на 09 януари 2014 в 14:46 1993 0

КЗК отмени поръчката на община Карнобат.
КЗК отмени поръчката на община Карнобат.

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) отмени решение на кмета на община Карнобат за класиране на участниците и определяне на изпълнител за възлагане на обществена поръчка за изграждане на прециствателна станция за отпадни води и улична канализация.

Едно от нарушенията, установени от КЗК, е липсата на кратко описание в протоколите от работата на оценителната комисия на техническите предложения на участниците, в резултат на което има неяснота дали присъдения брой точки кореспондира с направените предложения и на какво основание са формирани оценките на кандидатите.

Друг пропуск в оценяването е недостатъчния брой точки - 20, присъдени на жалбоподателя „Юни проджект“ ЕООД по подпоказател „Оценка на риска“.

Оценката не съответства на установеното от оценителната комисия и на методиката за оценка. 

КЗК връща процедурата от етап разглеждане и оценка на техническите предложения на подадените оферти при спазване на мотивите в решението.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови