Кои са резервите на пазара на труда?

ОFFNews 04 декември 2019 в 13:20 1129 0

Снимка БТА

На пазара на труда в България има поне три големи резерва, сред които на първо място са хората с увреждания. Това каза на пресконференция директорът на Балканския институт по труда и социалната политика Иван Нейков.

Събитието на тема: Специализираните предприятия и защитената заетост - неизползван потенциал за заетост сред хората с увреждания беше организирано от Националната федерация на работодателите на инвалиди, Балканският институт по труда и социалната политика и сдружение "Хоризонти", по повод Международния ден на хората с увреждания - 3 декември.

В по-голямата част от развитите европейски страни заетостта сред хората с намалена работоспособност е около 60 на сто, а в България този показател е едва 31 на сто. Експертите смятат, че реално този процент е дори по-нисък - 10-15 на сто, каза Елка Тодорова, председател на Управителния съвет на Националната федерация на работодателите на инвалиди.

Иван Нейков посочи, че ако по-рано темата на пазара на труда беше, че не можем да намерим квалифицирани работници, днес проблемът е, че вече няма никакви работници. В същото време сме в ситуация "вода газим, жадни ходим", тъй като не ползваме резервите, сред които са хората с увреждания, коментира експертът.

По думите на Нейков всички анализи сочат, че хората с увреждания са добри работници, при тях е много по-малко текучеството, по-привързани са към предприятието, положило усилие да адаптира работните им места. Те са лоялни и квалифицирани работници. 

Все повече потребители, особено от групата на младите, са склонни да закупуват стоки, произведени от хора с увреждания, стоки с кауза, каза още Нейков, цитиран от БТА. В момента в специализираните предприятия на и за хора с увреждания в страната са заети около 2000 човека, преди 1989 година техният брой е надхвърлял 55 000 души. Без съмнение малките и средни предприятия имат огромен неизползван потенциал за осигуряване на заетост на хора с увреждания, посочиха Елка Тодорова, Йордан Димитров - консултант на Националната федерация на работодателите на инвалиди и психологът
Маргарита Бакрачева.

Почти половин година след въвеждането на новия квотен принцип за назначаване на хора с трайни увреждания в предприятията се забелязва увеличение на наетите от тази група безработни - по информация на социалното министерство през първите 9 месеца на тази година са намерили работа над 12 000 хора с увреждания, регистрирани в Бюрата по труда.
За същия период на 2018 година те са били само 6 831. Двойно повече са и през тази година предложените работни места - 2 446 до края на септември тази година, срещу 1 258 за цялата минала година. Според експертите допълнителната заетост за хора с трайно намалена работоспособност засяга основно регистрираните безработни, а все още не се
работи за привличане на неактивните хора с увреждания - група с огромен потенциал за пазара на труда в България.

Главната инспекция по труда проверява повече от 880 предприятия за спазване на квотите за наемане на работници и служители с увреждания. За първите три месеца, през които реално се прилагат квотите, 110 фирми са отказали да изпълнят задължението си по Закона за хората с увреждания и са платили компенсационни такси за 549 незаети работни места.
От глоби в бюджета са постъпили 92 244 лева.

Според експертите на Националната федерация на работодателите на инвалиди, сдружение "Хоризонти" и Балканският институт по труда и социалната политика специализираните предприятия са едно от решенията на проблема с високата безработица сред хората с увреждания. Не по-малко перспективни са и Центровете за защитена заетост, регламентирани в Закона за хората с увреждания. Във всеки от бъдещите центрове ще работят минимум 15 човека с поне два вида трайни увреждания, всяко от които води до не по-малко от 50 на сто намалена работоспособност.

За първи път тази година в Агенцията за хората с увреждания са предвидени 600 хиляди лева за два пилотни центъра за защитена заетост, допуснат за финансиране е и един проект за 263 хиляди лева. Създаденият с тези пари център ще е под формата на опитна градина за трудова рехабилитация и интеграция в Божурище.

По проект "Иновативни интегрирани услуги за подкрепена заетост за лица с увреждания" по ОПРЧР специализираните предприятия през последните години са въвели нови услуги и производства, различни от традиционни дейности като шивашката.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
X

Атентатът в ''Света Неделя''. Лекция на проф. Вили Лилков