Кога учениците могат да отсъстват: столичното РУО с инструкция до училищните директори

OFFNews Последна промяна на 08 октомври 2020 в 12:21 2099 0

Кога и поради какви причини учениците могат да отсъстват от училище? Писмо, напомнящо правилата, изпрати началничката на столичното Регионално управление на образованието до директорите на училища.

Съгласно Наредбата за приобщаващото образование от 2017 г. учениците могат да отсъстват от училище по уважителни причини в следните случаи:

1. По медицински причини, за което представя медицински документ до 3 учебни дни след връщането си в училище, издаден от общопрактикуващ лекар или от лекар в лечебно заведение.

2. Поради участие в други дейности извън процеса на училищното образование, като състезания, конкурси, олимпиади, фестивали, концерти, спектакли, изложби и други, при представяне на документ от спортния клуб, в който ученикът членува, от организаторите на дейностите, от институцията, от името на която участва в тях, и след потвърждение от родителя.

3. До 3 учебни дни в една учебна година въз основа на мотивирано писмено заявление от родителя до класния ръководител;

4. До 7 учебни дни в една учебна година с предварително разрешение на директора на училището въз основа на мотивирано писмено заявление от родителя, в което подробно се описват причините за отсъствието.

Писмото, явно провокирано от запитвания във връзка със ситуацията около COVID-19, уточнява още, че заявлението по т. 3 (от родителя до класния ръководител) се подава преди отсъствието на ученика, а ако това е невъзможно, родителят уведомява класния по телефона или по имейл и подава заявлението до 3 учебни дни след връщането на ученика в училище.

Ако заявлението по т. 4 (с разрешение на директора) не може да се подаде преди отсъствието на ученика, родителят уведомява за това класния по телефона или по имейл и подава заявлението до 3 учебни дни след връщането на ученика в училище. Директорът на училището въз основа на заявлението взема решение дали отсъствията на ученика са по уважителни причини.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови