Quantcast

Кандидат-студентски изпит по френски език в Софийския университет

OFFNews Последна промяна на 26 юни 2016 в 09:27 2677 0

Днес в 9.00 часа започна изпитът по френски език в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. В аудитория 255 на Ректората Александра Еленкова от София изтегли вариант № 3.

Кандидат-студентите, които се явяват на изпит днес, са 54.

Заместник-ректорът на Софийския университет проф. Ренета Божанкова приветства кандидатите, изрази надежда скоро да ги срещне като студенти в Алма матер и им пожела им да се справят отлично.

Председател на изпитната комисия е доц. Ирена Кръстева.

Специалностите, за които кандидат-студентите могат да кандидатстват след успешно положен изпит, са: Философия; Психология; Социология; Културология; Политология; Публична администрация; Библиотечно-информационни науки; Педагогика; Социални дейности; Неформално образование; Славянска филология; Балканистика; Френска филология; Португалска филология; Класическа филология; Унгарска филология; Новогръцка филология; Румънска филология; Тюркология; Арабистика; Иранистика; Китаистика; Японистика; Кореистика; Арменистика и кавказология; Предучилищна и начална училищна педагогика; Предучилищна педагогика и чужд език; Начална училищна педагогика и чужд език; Социална педагогика; Специална педагогика; Логопедия; Педагогика на масовата и художествената комуникация.