Какво трябва да направят украинските граждани при влизането си в България

OFFNews 28 февруари 2022 в 10:19 3943 1

Българският хелзинкски комитет подготви и публикува информация на български, украински и руски език за процедурите за влизане на украински граждани в България. Информацията обхваща както досегашната разписана по закон процедура за хората, които пътуват с редовни документи, така и случаите, при които по една или друга причина пристигащите на наша територия украински граждани нямат нужните документи. В тези случаи те имат право да поискат убежище. Специално внимание е отделено на процедурите, засягащи децата.

България, като част от Европейския съюз (ЕС), има споразумение с Украйна за безвизов режим на пътуване от 2017 г. То дава възможност на всички украински граждани да влязат на територията на страната ни само със своите паспорти.

Украинските граждани се пропускат през КПП-тата на България или Румъния след представяне на украински биометрични паспорти и пребивават на територията на ЕС (т.е. могат да преминат през Румъния и да останат в България) без виза за период до 90 дни на всеки 6 месеца. Веднъж влезли на територията на България, украинските граждани могат да поискат убежище, тъй като престоят им в рамките на безвизовия режим е със срок до 90 дни в рамките на всеки 6 месеца.

Ако не притежават биометричен паспорт, се изисква виза. В този случай, както и когато изобщо нямат документи, украинските граждани трябва да поискат международна закрила в първата държава, на чиято територия успеят да влязат.

В момента Украйна не допуска мъже – украински граждани, на възраст между 18 и 60 г. да напускат страната, така че те не биха могли да я напуснат законно, дори и да имат статут на постоянно пребиваващи в държава, членка на ЕС, например България.

След нападението на Русия над Украйна на 24.02.2022 г. за украинските граждани възникна правото да потърсят убежище като бежанци в България и без да са изпълнени описаните условия и дори ако не притежават валиден паспорт за пътуване в чужбина.

Съгласно българския бежански закон всеки човек може да подаде молба за убежище и международна закрила. Законът не поставя като условие наличието на валиден паспорт за подаването на такава молба.

Препоръчително е обаче, ако нямат валиден паспорт, пълнолетните лица да представят на границата други свои документи с фотоснимка (лична карта, шофьорска книжка), от които безспорно може да се установи тяхната самоличност и това, че действително са украинци.

За децата под 14 г., които са заедно със свой родител или друг пълнолетен роднина (баба, дядо, леля, чичо, пълнолетни брат или сестра) и които нямат паспорт и друг документ с фотоснимка, трябва да се представи удостоверени за раждане или друг официален документ, от който може да се удостовери роднинската връзка между детето и пълнолетното лице.

Децата от 14 до 18 г. могат при липсата на паспорт да представят лична карта, а ако нямат и такава – да покажат официален документ, който показва роднинската им връзка с родителя или другите пълнолетни роднини, с които пътуват.

Деца под 18 г., които пътуват сами (непридружени деца), тоест без свои родители или роднини, или които пътуват с други пълнолетни лица, с които нямат роднинска връзка и заявят на българската граница, че искат да влязат в България да потърсят убежище и международна закрила, задължително се допускат до територията на страната и се предават на социалните служби независимо от тези обстоятелства.

Молбата за убежище и закрила може да бъде подадена пред всеки български държавен орган, включително и на контролно-пропускателните пунктове на границата пред служителите на граничната полиция.

Законът (чл. 58, ал. 6 от Закона за убежището и бежанците) задължава българската гранична полиция, ако чужденец, намиращ се на гранични контролно-пропускателни пунктове, включително в транзитните зони на летището, заяви, че желае да подаде молба за убежище и международна закрила, да му предостави информация как да направи това. За тази цел полицията трябва да осигури превод за улесняване на достъпа до българската бежанска процедура.

Молбата за искане на международна закрила от България може да бъде в устен или писмен вид и трябва да съдържа следните данни:

До
Държавната агенция за бежанците
на Република България

МОЛБА

от
име: ………………………
държава: ………………………
дата на раждане: ……………..
други индивидуални данни: …………………..
(посочват се граждански номер, паспорт, лична карта)

Придружаващи деца под 18 години:
1). име: ……………………………………………, дата на раждане: ……………………
2). име: ……………………………………………, дата на раждане: ……………………
(посочват се всички придружаващи лица под 18 години)

ИСКАНЕ: Моля да ми бъде предоставена международна закрила в Република България, тъй като бягам от войната в Украйна, започнала на 24.02.2022г.

Дата:………………….
Подпис:………………………..

Програмата за правна защита на бежанци и мигранти към Българския хелзинкски комитет осигурява безплатни правни консултации, представителство и адвокатска защита на хората, търсещи убежище и закрила в България.
Информацията може да бъде намерена на украински и руски език на страницата на БХК: https://www.bghelsinki.org/bg/news/informacija-za-hora-idvashti-ot-ukrajna.

Повече за правото на международна закрила можете да намерите на сайта www.asylum.bg.

На страницата ни във Фейсбук https://www.facebook.com/bghelsinki непрекъснато публикуваме актуализирана информация по темата.

    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    X

    Войната във въздуха на фронта в Украйна