Изследователски статут отваря вратата за пари по Плана за възстановяване на 7 университета

OFFNews Последна промяна на 22 юли 2021 в 14:35 2623 0

Снимка БТА, архив

Проф. Николай Денков

Седем висши училища получават статут на изследователски университети за следващите 4 г. Те са: Софийският университет "Св. Климент Охридски" (СУ), медицинските университети в София, Варна и Пловдив, Техническият университет в София, Химикотехнологичният и металургичен университет (ХТМУ) и Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“.

Списъкът беше одобрен от Министерския съвет днес и от 2022 г. ще се актуализира до 1 ноември всяка година.

Изследователските университети ще получат допълнително целево финансиране за развитие на научната дейност от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Седемте университета имат значима по количество и качество научна продукция и най-голям брой цитирания в научната литература, аргументират решението от Министерството на образованието. Със значителен брой защитили докторанти се отличават широкопрофилните университети, а тези с инженерен профил имат научна продукция, видима в международните издания. Всички са със сериозен дял на привлечени средства от международни и национални проекти и програми, както и от договори с български и чужди предприятия.

СУ и Медицинският университет в София събират над 5000 точки при необходим минимум от 1000. Между 2000 и 3000 са точките на медицинските университети във Варна и Пловдив и на Техническия университет в София. ХТМУ и Пловдивският университет имат между 1000 и 2000 точки.

Оценката за научната дейност се изчислява по приета от кабинета методика. Критериите включват научните резултати, видими в международните бази данни Scopus и/или Web of Science, и други проверими данни, отразяващи развитието на академичния състав, общественото и икономическото въздействие на научната дейност. Стойностите по конкретните показатели се изчисляват в точки и оформят крайна оценка по определена формула.

При определянето на първите изследователски университети е използвана информацията, представена от висшите училища в периода 2017-2020 г. във връзка с ежегодната оценка на тяхната научна дейност съгласно Закона за насърчаване на научните изследвания.

Университетите бяха поканени да подготвят кандидатурите си за предстоящата процедура на 24 юни, след като МОН публикува за обществено обсъждане методика за придобиване на изследователски статут. В МОН постъпили заявления от 26 висши училища, които са били оценени по приетата от служебния кабинет методика от междуведомствена група, създадена със заповед на министъра на образованието и науката Николай Денков, професор в Софийския университет.

Статутът на изследователско висше училище бе въведен в Закона за висшето образование през 2020 г. Той се дава за значим принос за развитието на важни обществени области чрез върхови научни изследвания и високи резултати от научноизследователска дейност, оценени съгласно обективни показатели.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови