"Истината ражда ненавист, а подлизурството - приятели" е темата за изпита по литература в СУ (обновена)

OFFNews Последна промяна на 04 юни 2017 в 06:30 8837 0

С изпит по български език и литература започна днешният неделен ден за Софийския университет и кандидат-студентите му. Началният час е 9. Изпитът се състои от тест с 50 въпроса, които носят общо 70 точки, а 1/3 от тях са по литература, и задача за писане на есе, което носи максимум 30 точки.

Максималният сбор е 100 точки.

Явяват се 1662 кандидати.

Мария Чавдарова от Варна изтегли изпитен вариант №2 на теста, по който ще пишат кандидат-студентите и темата на есето: „Истината ражда ненавист, а подлизурството - приятели" (латинска сентенция).

Писането на есето е задължително. Ако то липсва, кандидатът няма да получи никакви точки, дори да е отговорил вярно на всички въпроси от теста. Темата на есето може да бъде върху твърдение/сентенция от литературен или нелитературен източник. Текстът трябва да е в обем до 3 страници.

Продължителността на изпита е 4 часа.

От 14 ч. предстоят други два кандидатстудентски изпита в Софийския университет - по италиански и по философия.

Изпитът по италиански се състои от диктовка, преразказ на прочетен текст, превод от италиански на български език и езиков тест. Общата продължителност на изпита е 4 часа.

Диктовката (до 20 машинописни реда) проверява доколко кандидатът правилно възприема италианската реч и владее италианския правопис.

В преразказа (до 1 машинописна страница) се проверява умението на кандидата да предава цялостно и свързано съдържанието на два пъти прочетен текст. За преразказ се дава непознат текст по тематика, застъпена в програмата на СОУ.

Преводът (20-25 машинописни реда) от италиански на български се извършва без речник. С него се проверява владеенето на лексическия и граматическия материал и предаването на правилен български език на оригинален италиански текст.

Езиковият тест (2 абзаца по 10 реда) проверява знанията по граматика и лексика на съвременния италиански език.

Изпитът по философия също продължава 4 часа. Първата му част е писане на философско есе по зададен проблем, втората е анализ на философски текст и отговор на отворени въпроси към него, а третата - решаване на тест от 25 задачи.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови