Институциите в по-тясно сътрудничество при работа с деца в риск

ОFFNews Последна промяна на 06 февруари 2019 в 14:39 1416 0

Държавната агенция за закрила на детето инициира и проведе среща с директорите на дирекции "Социално подпомагане" на територията на София-град.

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето инициира и проведе среща с директорите на дирекции "Социално подпомагане" на територията на София-град. Повод за срещата бе обсъждането на съществуващите проблеми и трудностите в практиката на социалните служби при взаимодействието им с образователните институции – училища и детски градини, както и набелязването на възможни решения за подобряване на сътрудничеството между тях, за поставяне на основите на една по-тясна връзка между образователната и социалната системи.

Директорите на дирекции "Социално подпомагане" запознаха председателя на Агенцията с предизвикателствата, с които ежедневно се сблъскват при прилагането на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващането и включването на образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.

Същите споделиха за нуждата от обмен на по-пълна и точна информация за децата и учениците, които се нуждаят от помощ и подкрепа в училищата и детските градини. От страна на Държавната агенция за закрила на детето бяха представени разработваните, съвместно с образователните институции на различно ниво, насоки за работа по определени случаи на деца в риск.

В изпълнение на своите правомощия по координиране работата на институциите работещи с деца, д-р Лилова запозна присъстващите с предстоящите инициативи и дейности от страна на Държавната агенция в тази посока. С подкрепата на Столична община и Регионалното управление на образованието – София-град, от страна на ДАЗД, в рамките на около месец, ще бъдат организирани поредица от регионални срещи с представители на социалните институции и услуги, с представители на общинските администрации и на образователните институции. Целта на тези срещи е уеднаквяването на подходите на работа, на обмена на информация, подобряването на междуинституционалното сътрудничество при работата с децата и техните семейства.

В края на срещата ръководителите на социални служби изразиха своето удовлетворение от срещата и изразиха готовност за бъдещо ползотворно взаимодействие, и провеждане на регулярни срещи за обсъждане на различни проблеми от практиката.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови