Информационно обслужване спечели конкурса за Търговския регистър

OFFNews Последна промяна на 25 април 2019 в 14:12 1586 0

"Информационно обслужване" АД спечели обществената поръчка на Агенцията по вписванията за поддържането на Търговския регистър. 

Предметът на поръчката бе „Абонаментна поддръжка на системно, комуникационно и СУБД (система за управление на база данни) програмно осигуряване с наблюдение и управление на информационната и комуникационната инфраструктура (ИКИ) на Агенцията по вписванията“.

Компанията, с мажоритарен собственик Министерство на транспорта е предложила най-ниска цена от участниците, подали оферти. Информационно обслужване печели конкурса с предложената цена от 402 000 без ДДС, за една година. 

Три компании бяха поканени и изпратиха оферти - CNSys, Телелинк и "Информационно обслужване" АД. И трите фирми имат компетенции в областта на различните технологични дейности в обхвата на поръчката и опит в предоставянето на подобен тип услуги за други държавни институции. Всички компании са предоставили актуално удостоверение за сигурност, издадено от ДАНС, с минимално ниво "Поверително", и сертификати за качество. В предоставените оферти и трите компании са заявили готовност да изпълнят изискванията от техническото задание към поръчката.

Обхватът на дейностите по заданието включва наблюдение и управление на системен софтуер, системи за управление на бази данни (СУБД) и комуникации на Агенцията по вписванията. В това число: непрестанна поддръжка на работоспособността на системния софтуер, СУБД, тестовите среди, операционните системи, сървърните приложения, масивите за съхранение на данни. Ангажимент на изпълнителя ще бъде възстановяване на работоспособността на някоя от изброените системи, в случай на отказ. В договора са заложени и срокове за реакция от страна на компанията, при настъпване на различна степен на отклонения във функционирането на съответната инфраструктура. Според техническите изисквания поддържащата компания трябва да извършва непрекъснат анализ на работоспособността и функционирането на комуникациите на Агенцията, да анализира трафика и да изготвя предложения за оптимизиране на работата им. 

След подписване на договора, компанията задължително ще трябва да извърши цялостно обследване на съществуващата информационно-комуникационна инфраструктура на Агенцията на физическо и логическо ниво и да актуализира настоящата или да изготви нова детайлна техническа документация, която да поддържа по време на срока на договора. Част от ангажиментите на “Информационно обслужване” АД ще бъдат: сканиране за технически уязвимости на всички работещи в АВ информационни системи – мрежови, сървърни и потребителски и прилагане на мерки за отстраняване, при открити несъответствия. Компанията ще отговаря и за периодичното архивиране на базите данни, съгласно нормативната уредба. Предстои и анализиране на сървърните системи за наличие на зловреден софтуер и изготвяне на план за преконфигуриране, надстройване, преинсталиране или деинсталиране на приложения и/или операционни системи.

Съгласно договора, “Информационно обслужване” ще осигури минимум 12 висококвалифицирани експерти с различни технологични компетенции, които ще бъдат ангажирани с поддръжката на системите и които ще реагират в случай на инциденти, свързани със сигурността. Двама от тях ще бъдат на разположение на място в самата агенция.

От 2018 г. стартира поетапно надграждане и обновяване на хардуера и софтуера в Агенцията по вписванията, поради очакванията за завишаване на обема от работа на институцията. През настоящата 2019 г. ще бъде финализиран проекта по надграждане на ТРРЮЛНЦ и Имотния регистър, а предстои Централният регистър на особените залози също да премине под управлението на институцията.

С подписването на този договор значително разширяваме обема от дейности, които ще гарантират ефективно и оптимално функциониране на системите в Агенцията. Това е една от поредицата стъпки, с които целим повишаването на сигурността, стабилизирането, модернизирането и утвърждаването на Агенцията като партньор на българския бизнес и гражданите, които използват услугите й", заяви Габриела Козарева, изпълнителен директор на Агенцията по вписванията.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови